10 juni 2021

Voorwaarden (verlengde) subsidieregeling coronabanen bekend

De subsidieregeling Coronabanen in de Zorg is verlengd tot en met 31 december 2021. Coronabanen zijn tijdelijke banen waar geen of beperkte scholing voor nodig is, om zorgprofessionals mee te ondersteunen. Voor de tweede periode is € 40 miljoen beschikbaar. 

De nieuwe voorwaarden voor de coronabanen in de zorg zijn samengevat in 6 punten:

1. Maximaal 6 maanden
U kunt in totaal (voor aanvraagperiode 1 en aanvraagperiode 2 samen) maximaal 6 maanden subsidie per medewerker aanvragen.
2. Minimaal 20 uur per week
De medewerkers moeten gemiddeld minimaal 20 uur per week werken, gedurende een periode van minimaal 2 en maximaal 6 maanden.
3. Directe link coronacrisis
De medewerkers zijn bovenformatief. Hun werkzaamheden hebben een directe link met de gevolgen van de coronacrisis voor de zorg.
4. Niet twee keer subsidie voor één functie
De functies mogen niet ook op een andere manier bekostigd worden. Bijvoorbeeld door een andere subsidieregeling. 
5. Tussen 1 januari en 1 oktober 2021 gecreëerd
De coronabanen moeten na 1 januari 2021 en uiterlijk op 1 oktober 2021 zijn gecreëerd. Daarnaast mag u in de tweede aanvraagperiode alleen subsidie aanvragen voor medewerkers die u vanaf 1 juli 2021 inzet. 
6. AGB-registratie
Na het indienen van uw aanvraag wordt uw organisatie gecontroleerd op een geldige AGB-code en een WTZI-toelating met behulp van het KvK-nummer. Heeft u geen AGB-code? Dan wordt gecontroleerd of u een WTZI-toelating heeft.

Organisaties kunnen de subsidie voor de tweede periode vanaf 14 juni aanvragen. Verlengen van coronabanen uit tijdvak 1 is mogelijk, zolang de totale duur maar niet over de zes maanden heen gaat. 

Meer informatie over de regeling vindt u op de website Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.