15 april 2021

Feestelijke start van Actieprogramma Behoud Zorgpersoneel

Op maandag 17 mei vindt online de feestelijke kick-off plaats van het Actieprogramma Behoud Zorgpersoneel. In totaal 24 zorgorganisaties en -opleiders nemen deel aan dit programma. Samen proberen zij antwoord te vinden op de vraag: wat is de meest effectieve aanpak om zorgpersoneel voor de sector te behouden?

In de afgelopen jaren startten meer mensen met een opleiding in zorg en welzijn. Ook stapten werknemers uit andere sectoren over naar een loopbaan in de sector. Dit is een sectorbreed probleem en verdient een brede aanpak”, zegt Koen de Hond, directeur-bestuurder van Transvorm. “Ondanks de goede resultaten op instroom en een behoorlijke werkgelegenheidsgroei in zorg en welzijn blijft de uitstroom nog altijd te hoog. Met oplopende personeelstekorten is iedereen in de sector hard nodig.”

Leerteams

Elke deelnemer aan het actieprogramma zet een eigen actie in die de komende 4 jaar op vaste momenten wordt gemonitord, geëvalueerd en bijgeschaafd waar nodig. Alle resultaten en ervaringen delen zij onderling in leerteams. Dit moet uiteindelijk resulteren in de meest effectieve aanpak voor het behoud van zorgpersoneel en zal uiteraard ook buiten het lerende netwerk van het actieprogramma gedeeld worden.

Drie thema’s

Afgelopen maanden hebben de deelnemers in online werksessies hun acties voor het actieprogramma voorbereid. De acties zijn gericht op een van de drie thema’s: onboarding, ontwikkelmogelijkheden en organisatieontwikkeling. Deze thema’s kwamen voort uit studies van Transvorm, Avans Hogeschool, ledencollectief IZZ, die samen met het Regioteam Werken in de Zorg ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport de initiatiefnemers van het actieprogramma vormen.

Online kick-off

De kick-off wordt feestelijk aangekleed. Speciale gasten zijn Doekle Terpstra, voorzitter van de commissie Werken in de Zorg, en Sabine Uitslag, chief inspiration officer van Werkplezier in de Zorg. Zij komen inzichten delen en doen mee aan de paneldiscussie. Bij de start van de kick-off presenteert elk leerteam uit het actieprogramma zich in maximaal 2 minuten.

Maandag 17 mei vanaf 10.15 uur is de kick-off live te volgen. Vooraf aanmelden kan hier.