19 januari 2021

Eerste online werksessie van Actieprogramma Behoud Zorgpersoneel in het teken van kennismaken

Vijfentwintig Brabantse zorgaanbieders en -opleiders zijn op donderdag 14 januari  van start gegaan met de eerste online werksessie van het Actieprogramma Behoud Zorgpersoneel. Gezamenlijk gaan zij de strijd aan tegen de uitstroom van personeel. De eerste werksessie stond in het teken van kennismaken, wensen inventariseren en goede praktijkvoorbeelden delen.

Het actieprogramma is een initiatief van Transvorm, Avans Hogeschool, ledencollectief IZZ en het ministerie van VWS. Doel is vier jaar lang samen met de zorgaanbieders en -opleiders nieuwe acties en beleid ontwikkelen, resultaten meten, ervaringen delen en zo leren wat de beste acties zijn om zorgpersoneel voor de sector te behouden.

Onderzoeken vormen de basis

Tijdens de online werksessie maakten de tot nu toe aangesloten deelnemers kennis met elkaar en deelden zij de eerste ideeën voor acties voor behoud van zorgpersoneel. De uitstroom van zorgpersoneel is een sectorbreed probleem en verdient een brede aanpak. Ondanks de goede resultaten op instroom en een behoorlijke werkgelegenheidsgroei in zorg en welzijn zien we dat de uitstroom nog altijd te hoog blijft. Met oplopende personeelstekorten is iedereen in de sector hard nodig. De (oorzaken van) hoge uitstroom blijkt uit drie recente onderzoeken van Transvorm, Avans Hogeschool, IZZ en VWS. De partijen doen ieder vanuit hun eigen perspectief en expertise onderzoek naar de uitstroom en het behoud van medewerkers in zorg en welzijn. Deze onderzoeken vormen de basis voor het Actieprogramma Behoud Zorgpersoneel.

Focus 

Het actieprogramma focust op drie thema’s: onboarding (een goede stage en inwerkperiode voor studenten en nieuwe werknemers), ontwikkelmogelijkheden (loopbaankansen en specialisatiemogelijkheden én een goede balans in bevoegdheden en verantwoordelijkheden) en organisatieklimaat (meer aandacht voor werknemers, een goede werksfeer en samenwerking binnen teams, voldoende communicatie en contact tussen werknemers en leidinggevenden). 

Lerend netwerk

In het eerste kwartaal van 2021 komen de deelnemers van het actieprogramma nog tweemaal online samen voor een werksessie. Ze brengen dan in beeld welke geslaagde acties er al zijn, welke onderzoeksresultaten iedereen moet kennen, welke acties we meenemen in het actieprogramma en waaraan het actieprogramma moet voldoen. Als alle meetbare acties en gewenste resultaten (lager percentage uitstroom, minder ziekteverzuim, etc.) zijn afgestemd, vindt op 26 april de feestelijke start van het Actieprogramma Behoud Zorgpersoneel plaats. 

Vanaf dat moment werken de deelnemers samen aan de gekozen acties, meten de impact ervan en brengen deze resultaten samen in een lerend netwerk. Daarnaast willen we zorgorganisaties die nog niet deelnemen, informeren en inspireren. Onderzoeksbureaus Kennisland en Equalis meten de komende vier jaar de resultaten van de projecten in het actieprogramma. Zij volgen alle projecten en delen de resultaten in een lerend netwerk. Zo leren zorgorganisaties en -opleiders van elkaar en is het mogelijk om activiteiten bij te sturen voor een maximaal resultaat.

Meer info over het actieprogramma vindt u op transvorm.org/actieprogrammabehoud.