12 januari 2021

Subsidieregeling Coronabanen in de Zorg

Met de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg maakt de overheid bijna 5000 fulltime coronabanen mogelijk. De regeling is in ontwikkeling, waardoor informatie nog aangepast kan worden.

Coronabanen

Coronabanen zijn gesubsidieerde banen waar geen of beperkte scholing voor nodig is. Ze zijn bedoeld voor de tijdelijke inzet van ondersteunend personeel dat verlichting kan bieden in de werkdruk. Er zijn twee soorten: 'coronabaan algemeen' en 'coronabaan met opleiding'.

Het tekort aan gediplomeerd personeel verandert niet door de komst van coronabanen, maar kan helpen om het werk anders te organiseren om zo uw vaste zorgpersoneel wat meer vrij te spelen. 

Aanvragen

U vraagt de subsidie voor coronabanen aan via de website Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Extra Handen voor de Zorg koppelt werkzoekenden met en zonder zorgopleiding aan zorgorganisaties. Via extrahandenvoordezorg.nl kunnen organisaties hun vacature voor een coronabaan aanmelden. Hebt u al een account voor Extra Handen voor de Zorg? Ga dan direct naar de portal.

Instructievideo's

Bekijk de introductievideo's over coronabanen. 

Kamerbrief

Op 13 januari 2021 verscheen de Kamerbrief stand van zaken COVID-19 (met op pagina's 83 en 85 t/m 89 informatie over coronabanen en Extra Handen voor de Zorg). 

Meer weten?

Uitgebreide informatie over de subsidieregeling vindt u in ons coronadossier