12 januari 2021

Subsidieregeling Coronabanen in de Zorg

Met de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg maakt de overheid bijna 5000 fulltime coronabanen mogelijk. De regeling is in ontwikkeling, waardoor informatie nog aangepast kan worden.

Coronabanen

Coronabanen zijn gesubsidieerde banen waar geen of beperkte scholing voor nodig is. Ze zijn bedoeld voor de tijdelijke inzet van ondersteunend personeel dat verlichting kan bieden in de werkdruk. Er zijn twee soorten: 'coronabaan algemeen' en 'coronabaan met opleiding'.

Het tekort aan gediplomeerd personeel verandert niet door de komst van coronabanen, maar kan helpen om het werk anders te organiseren om zo uw vaste zorgpersoneel wat meer vrij te spelen. 

Aanvragen

Extra Handen voor de Zorg koppelt werkzoekenden met en zonder zorgopleiding aan zorgorganisaties. U kunt op deze website aanvragen voor een coronabaan doorgeven. Hebt u al een account voor Extra Handen voor de Zorg? Ga dan direct naar de portal.

De subsidie kan worden aangevraagd op 1 maart 2021. Let op: het is belangrijk om vóór 1 maart alle aanvragen voor coronabanen te hebben doorgegeven via extrahandenvoordezorg.nl.

Voorwaarden

Aan coronabanen zijn voorwaarden verbonden: 

 • Start is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 en loopt tot 1 juli 2021 (of 1 september 2021 als dit noodzakelijk is om een BBL-deelcertificaat af te ronden).
 • Doelgroep zijn alle zorgorganisaties die onder de definitie van het stagefonds vallen.
 • Het gaat om nieuwe instroom vanaf 1 januari 2021 ten behoeve van bovenformatieve banen ter ondersteuning van het personeel in de zorg.
 • Subsidie omvat volledige loonkosten gedurende 6 maanden (120% WML + ORT + eindejaarsuitkering + vakantiegeld + pensioen- en sociale zekerheidslasten) plus een opslag van maximaal 20% voor begeleidingscapaciteit. Salarisinschaling bijvoorbeeld volgens cao VVT volgnummer 10, voorkomend in de salarisschalen FWG 15 t/m 30 of bijvoorbeeld cao Ziekenhuizen per 1 januari 2021, volgnummer 10, voorkomend in de functiegroepen FWG 15 t/m 30.
 • Coronamedewerkers worden minstens 2 maanden minimaal gemiddeld 20 uur per week ingezet. Voor de duur van de arbeidsovereenkomst zijn varianten mogelijk, maar de arbeidsovereenkomst mag maximaal 6 maanden duren.
 • De werkgever mag voor de coronabanen geen andere financiering aanwenden.
 • Verdeling van de subsidie gaat volgens het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'.
 • De subsidie kan worden aangevraagd op 1 maart 2021. Let op: het is dus belangrijk om vóór 1 maart alle aanvragen voor coronabanen te hebben doorgegeven via extrahandenvoordezorg.nl.

Functienamen voor de verantwoording

Ten behoeve van de arbeidsovereenkomst met de tijdelijke medewerker kunt u kiezen uit de volgende functienamen. Deze functienamen moeten gebruikt worden om in aanmerking te komen voor de subsidie:

 • Coronabaan – gastvrouw
 • Coronabaan – zorgassistent/zorgbuddy
 • Coronabaan – ADL-ondersteuner
 • Coronabaan – welzijnsassistent
 • Coronabaan – ondersteuner zorgmedewerker
 • Coronabaan – ondersteuner veiligheid

Coronabanen algemeen of met opleiding

 • Coronabaan algemeen: u kunt mensen tijdelijk in dienst nemen ter ondersteuning van vaste medewerkers.
 • Coronabaan met opleiding: het aanmelden voor een opleiding is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Een optie is om via de Nationale Zorgklas BBL-deelcertificaten in een aantal maanden te behalen. Dit is vanaf medio januari mogelijk en gaat om de leereenheden Individuele Basiszorg (mbo niveau 2) of Individuele Zorg (mbo niveau 3).

De subsidie geldt tot 1 september 2021 als direct gestart wordt met de opleiding Individuele Basiszorg op niveau 3. De zorgorganisatie kan ook zelf deze opleiding verzorgen middels partijen waarmee ze opleidingsovereenkomsten hebben, zoals ROC’s.
 
Voor beide soorten coronabanen geldt dat u gebruik kunt maken van het aanbod van kandidaten van Extra Handen voor de Zorg. U mag ook zelf kandidaten werven en inzetten op een gesubsidieerde coronabaan.
 

Begeleiding

Omdat nieuwe instroom veel begeleidingscapaciteit vergt, is in de subsidieregeling 20% extra vergoeding opgenomen bovenop de loonkosten. U kunt de begeleiding als zorgorganisatie zelf doen of dit via de Nationale Zorgklas laten lopen. Kiest u voor de laatste optie, dan wordt ook het praktijkonderwijs op de werkvloer geregeld, mits er in de regio een ‘klas’ van tenminste 15 coronabanen is.

 
Tijdpad

 • Begin februari: publicatie subsidieregeling en start voorregistratie zorgorganisaties.
 • 1 maart: aanvraag subsidie mogelijk, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.
 • 1 juli: sluiting subsidieperiode, behalve als mensen op een coronabaan een BBL-deelcertificaat van 6 maanden behalen. Dan is verlenging tot 1 september mogelijk. 

 

Instructievideo's

Bekijk de introductievideo's over coronabanen

Kamerbrief

Op 13 januari 2021 verscheen de Kamerbrief stand van zaken COVID-19 (met op pagina's 83 en 85 t/m 89 informatie over coronabanen en Extra Handen voor de Zorg). 

Meer weten?

Neem contact op met ons via extrahandenvoordezorg@transvorm.org.