24 november 2020

Wendbaar aan het Werk: ervaringen van deelnemende organisaties

Met het project Wendbaar aan het Werk kunt u, dankzij financiële bijdragen vanuit het Europees Sociaal Fonds, Zorg aan Zet en Transvorm, extra voordelig en doeltreffend aan de slag met het behoud van medewerkers binnen uw organisatie. Geen standaard aanpak, samen met een adviseur van één van de 9 preferred suppliers van Wendbaar aan het Werk kiest u de vorm die past bij de doelen van uw organisatie. Drie deelnemende organisaties delen hun ervaringen.

Uit de wandelgang

Zorgorganisatie Het Hoge Veer koos in 2019 bewust voor deelname aan Wendbaar aan het Werk. “Duurzame inzetbaarheid is al langer speerpunt binnen onze organisatie”, vertelt personeelsconsulent Jessica van Ostaijen. “Met name op medewerkersniveau. We realiseerden ons dat de meningen over dit onderwerp hoger in de organisatie nog te verdeeld waren. Wendbaar aan het Werk en de bijbehorende intervisie met John Matthijs van Bewegen Werkt, gaf ons de kans om een interventie op organisatieniveau te organiseren.”
Aanvankelijk gepland en geannuleerd in april dit jaar, was het in oktober zover voor directie, management en OR van Het Hoge Veer. “In subgroepjes van 4 gingen we in gesprek over dit thema. Via videobellen kwamen we tussendoor en achteraf bij elkaar en zo volbrachten we een volwaardige en vooral nuttige interventie”, vertelt Van Ostaijen. Matthijs vult aan: “De dynamiek tussen directie en management en medewerkers is belangrijk wanneer je aandacht hebt voor duurzame inzetbaarheid.”

Van Ostaijen: “Het helpt dat we er met elkaar over hebben gepraat. Doorvragen tijdens zo’n interventie betekent dat je van elkaar begrijpt hoe de ander denkt en wat hij of zij ervan vindt. Je haalt het uit de wandelgang naar een open gesprek. De neuzen staan nu dezelfde kant op. De inzichten en uitkomsten worden omgezet in een beleidsstuk. En het meest belangrijk; we gaan er in de praktijk mee verder! Volgend jaar organiseren we, vanuit een nieuw Wendbaar-traject, interventies op teamniveau.”
“Het is belangrijk om organisatiebreed in dialoog te blijven over dit thema. Het is nooit af. Zet het voort door bijvoorbeeld periodieke interventies of maak het onderdeel van jaargesprekken met medewerkers. Zorg dat je er (ook digitaal) voor elkaar bent”, besluit Matthijs.

Elkaar beter kunnen vinden

Woonlandschap De Leyhoeve ging op teamniveau met Wendbaar aan het Werk aan de slag. Programmamanager Elly van der Wijk vertelt: “Met de missie en visie rondom duurzame inzetbaarheid op organisatieniveau zat het al goed. Wij werken vanuit de behoefte en de relatie met de cliënt. Dat begint bij onze medewerkers, we stellen onszelf continu de vraag ‘hoe werken wij met elkaar samen?’. Dat liep nog niet helemaal lekker, al kregen we de vinger er niet precies achter waarom. Wel realiseerden we ons dat er op teamniveau nog winst te behalen is. De quickscan van Wendbaar aan het Werk bevestigde dat. Daarom kozen wij voor teaminterventies.”

Toch startte de Leyhoeve deze zomer met een interventie (eenzelfde als met de deelnemende teams) met management en directie. “Het management begrijpt daardoor wat we met onze medewerkers en teams gaan doen”, vult Van der Wijk aan.
De Leyhoeve koos voor de FIT-methodiek, een alternatief voor functioneringsgesprekken. Nicole Verhoeven-Otten van Krachtig Ontwikkelen werkt met deze methode. Verhoeven-Otten: “De Leyhoeve startte met twee teams. Wanneer dat succesvol blijkt, gaan zij door met andere teams. Voor beide teams zit de eerste sessie er nu op. Ik leg de methodiek uit en vraag wat de teamleden ervan vinden. Instemming van alle teamleden is belangrijk. Het is dan geen ‘moetje’.”

Tijdens de interventies krijgen de teamleden vragen over het werk. Wat vind je leuk en waar loop je tegenaan? “Door van elkaar te weten waar je goed in bent en waarin niet, durven medewerkers elkaar daar op de werkvloer over te bevragen en aan te spreken. ‘Waarom doe jij dit op die manier en werkt dat?’ Als medewerkers elkaar beter weten te vinden, is ons doel bereikt”, vertelt Van der Wijk.
Verhoeven-Otten besluit: “We bespreken de kracht en ontwikkelpunten, ook van het team als geheel. De laatste stap is het stimuleren van medewerkers en het team om zelf tot actie over te gaan."

Met medewerkers aan de slag

Marjolein Olijerhoek, HR business partner bij Koraal, locatie De Hondsberg, legt uit waarom haar organisatie voor deelname koos. “Samen met Suzanne van Maasakker van Buro Veranders waren we al in gesprek over het thema verzuim. Onze hoge verzuimcijfers vormden de aanleiding daarvan. De quickscan van Wendbaar aan het Werk bevestigde ons in het beeld dat een interventie gericht op medewerkers een goede vervolgstap zou zijn. Daarom startten we in september, na een flinke coronavertraging, met de workshop Verzuim voor medewerkers. Suzanne, ook verbonden aan Wendbaar aan het Werk, begeleidt ons daarbij. Van Maasakker: “Door medewerkers uit te dagen met een kennisquiz en hen mee te laten denken over het beïnvloeden van verzuim, streven we naar een gedeelde verantwoordelijkheid en een gedragen aanpak van verzuim.”
Tijdens de workshops kwamen de volgende vragen aan bod: wat kan de organisatie, het team en wat kan jij als medewerker doen om verzuim tegen te gaan? Op welke manier streven we naar een betere continuïteit en meer werkplezier voor het hele team?

“Twee belangrijke bevindingen: medewerkers willen meer invloed kunnen uitoefenen op het rooster (zelf roosteren) en meer stabiliteit in de teams. Dat laatste betekent een formatie die op orde is, elkaar beter leren kennen en meer ruimte om nieuwe medewerkers in te werken”, vertelt Olijerhoek. “Dat zijn voor ons bekende aandachtspunten waar we in 2020 al diverse acties op hebben ingezet met een mooi resultaat. We merkten aan de reacties tijdens de workshops, dat bij veel deelnemers meer bewustwording is ontstaan en medewerkers ook bereid zijn naar hun eigen aandeel te kijken. Het is nog te vroeg om te concluderen of er al sprake is van gedragsverandering.” De verkregen aanbevelingen worden nu omgezet naar een concreet actieplan. “We zien gelukkig al een aantal maanden een dalend verzuim, maar we zijn er nog niet. Ik vertrouw erop dat dit traject extra zal bijdragen aan het verder terugdringen daarvan”, sluit Olijerhoek optimistisch af. 

Deelnemen of meer informatie?

Wilt u aan de slag met duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie, maar weet u niet waar u moet beginnen? Of heeft u al een aanpak voor ogen, maar zijn de financiële middelen beperkt? Neem contact op met Anneke van Dixhoorn om de mogelijkheden van Wendbaar aan het Werk voor uw organisatie te bespreken.