28 september 2020

Actieprogramma behoud zorgpersoneel van start

Ondanks de goede resultaten op instroom en een behoorlijke werkgelegenheidsgroei in zorg en welzijn, zien we dat de uitstroom nog altijd te hoog blijft. Dat blijkt uit een drietal recente onderzoeken van Transvorm, Avans Hogeschool en ledencollectief IZZ, in samenwerking met het regioteam van het ministerie van VWS. Transvorm roept zorgorganisaties op om zich aan te sluiten bij een actieprogramma voor behoud van personeel in zorg en welzijn. 

Meer instroom

In de afgelopen jaren startten meer mensen met een opleiding in zorg en welzijn en het aantal zij-instromers uit andere sectoren neemt toe. Helaas komen de verwachtingen van studenten en medewerkers niet altijd overeen met de realiteit. Daardoor stromen ze vaak snel na hun start weer uit. Dat is nadelig voor de zorg en doet de inspanningen op nieuwe instroom deels weer teniet. 

Onderzoek uitstroom

Wat zijn de oorzaken van het vertrek van deze medewerkers? En hoe kan de sector zorgen voor een duurzame instroom en behoud van zorgpersoneel? Avans Hogeschool, ledencollectief IZZ en Transvorm sloegen samen met het regioteam van het ministerie van VWS de handen ineen om daar antwoorden op te krijgen. De drie onderzoeken zijn samengebracht in een gezamenlijke publicatie met concrete aanbevelingen en verbeterpunten.

In een doorlopend onderzoek ondervraagt Transvorm zorg- en welzijnsmedewerkers die vertrekken bij hun werkgever. Het peilt onder andere hun vertrekredenen, nieuwe werk(veld) en vraagt daarnaast naar verbeterpunten om vertrek te voorkomen. De artikelen over het uitstroomonderzoek vindt u hier. Een factsheet geeft een samenvatting van cijfers.

Stichting IZZ deed uitgebreid onderzoek onder zorgpersoneel, om meer inzicht te krijgen in de problematiek en om oplossingen aan te reiken waar organisaties mee verder kunnen.

Avans Hogeschool liet onderzoek doen onder de studenten Verpleegkunde en recent afgestudeerde alumni. Het onderzoek beschrijft ook hun blik op de toekomst. 

Actieprogramma

Met de publicaties kunnen zorgorganisaties in actie komen om de uitstroom van medewerkers tegen te gaan. We nemen het initiatief tot een actieprogramma in Noord-Brabant, met activiteiten om gezamenlijk de uitstroom van zorgpersoneel terug te dringen. In het actieprogramma staan voorlopig drie thema’s centraal: 

  • onboarding - een goede stage- en inwerkperiode voor studenten en nieuwe werknemers, 
  • ontwikkelmogelijkheden - loopbaan- en specialisatiemogelijkheden én een goede balans in bevoegdheden en verantwoordelijkheden, 
  • organisatieklimaat - meer aandacht voor werknemers, een goede werksfeer en samenwerking binnen teams, voldoende communicatie en contact tussen werknemers en leidinggevenden.

Transvorm wil nieuwe acties en beleid ontwikkelen in samenwerking met u en met het onderwijs en (nog) niet deelnemende organisaties informeren en inspireren. De resultaten van de projecten in het actieprogramma worden actief gevolgd, gemeten en gedeeld in een lerend netwerk. Zo leren zorgorganisaties van elkaar en is het mogelijk om activiteiten bij te sturen voor een maximaal resultaat. 

Meer weten of actie ondernemen?

Wilt met uw organisatie deelnemen aan het programma en/of hebt u ideeën voor acties voor behoud, in het bijzonder op de thema’s onboarding, ontwikkelmogelijkheden en organisatieklimaat?

Neem dan contact op met Suzanne van den Borne.