17 september 2020

Motivaction onderzoekt de impact van corona op het imago van werken en leren in de sector

Vanwege de coronacrisis heeft de Ontdekdezorg week 2020 (voorheen Week van Zorg en Welzijn) niet plaatsgevonden. Wat doet deze crisis met het imago van de sector als werkgever? Onderzoeksbureau Motivaction deed in opdracht van RegioPlus imago-onderzoek om inzicht te krijgen in de huidige beweegredenen van mensen om te kiezen voor leren en werken in Zorg en Welzijn. Ook werd onderzocht in hoeverre de coronacrisis daarbij mogelijk kansen biedt of juist voor extra uitdagingen zorgt. 

Conclusies

Dit zijn een aantal conclusies die uit het onderzoek naar voren kwamen:

  • Uit het onderzoek blijkt dat er twee ontwikkelingen tegen elkaar in werken. Positieve associaties bij het werken in zorg en welzijn (betekenisgeving, voldoening en samenwerking) werden door corona nog positiever. De negatieve associaties (flexibiliteit, werkdruk, inkomen en arbeidsvoorwaarden) zijn door corona juist negatiever geworden.
  • Medewerkers in zorg en welzijn zijn minder negatief dan respondenten die niet in de sector werken. De negatieve aandacht voor inkomen en werkdruk in politiek en media doet het imago waarschijnlijk geen goed.
  • Opvallend is dat jongeren positiever zijn dan voorheen. Zij zien meer kansen door de technologische ontwikkelingen in zorg en welzijn. Onder jongeren valt op dat werken in welzijn meer in de belangstelling staat dan voorgaande jaren. 

Meer weten?

Download het volledige onderzoeksrapport, inclusief aanbevelingen.