Flexibilisering

Anders organiseren, anders samenwerken. Hoe gaan organisaties in zorg en welzijn om met de krapte op de arbeidsmarkt? Een korte serie over flexibel werken.

GGZ Zuidoost-Brabant

Steeds meer psychiaters verruilen een baan in loondienst voor een zelfstandig bestaan. In een aantal regio’s is de uitstroom zo hoog dat de continuïteit en kwaliteit van zorg in het gedrang komt. Met name de zorg in de nacht en weekend staat onder druk. In de regio Zuidoost-Brabant leidde dit in 2018 onder andere tot de sluiting van de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) van de St. Anna Zorggroep. Reden genoeg voor stakeholders in deze regio om samen op zoek te gaan naar een oplossing. GGzEindhoven, St. Anna Zorggroep, het Catharina Ziekenhuis en het Máxima Medisch Centrum startten een zogenaamde regionale dienstenpoule.

VVT Midden- en West-Brabant

In de regio’s Midden- en West-Brabant hebben zorgorganisaties de handen ineengeslagen om te voldoen aan de groeiende zorgvraag bij een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Om vraag en aanbod beter te kunnen matchen, is een gezamenlijk platform ontwikkeld voor de uitwisseling van personeel. Het platform draagt de naam RITZ: Regionale Inzet Tijdelijke Zorg. Met behulp van RITZ kunnen zoveel mogelijk diensten worden ingevuld door zorgmedewerkers die in loondienst zijn bij één van de samenwerkende organisaties.

Koraal Noordoost-Brabant

Koraal biedt zorg en onderwijs aan mensen van alle leeftijden met ernstige (verstandelijke) beperkingen en complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen. In de regio Noordoost-Brabant (NOB) heeft Koraal enkele voorzieningen voor kinderen en jeugdigen die intensieve behandeling met 24-uurs zorg nodig hebben. Voor deze intramurale behandelzorg werkt Koraal NOB met een planning- en roostersystematiek die enerzijds de continuïteit voor cliënten bevordert en anderzijds ruimte biedt voor flexibiliteit voor medewerkers die daar behoefte aan hebben.