18 september 2014 - Gast

7 Miljoen 50-plussers op dit hele kleine stukje aarde

Eén op de twee 50-plus

 De afgelopen maanden zijn we bezig met de nieuwe Arbeidsmarkt in Kaart en dus duik ik de cijfers weer in. In de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant was in 2013 al 1 op de 5 medewerkers ouder dan 55 jaar. Het bericht van CBS van 15 september verbaasde me dan ook niks. Eigenlijk viel het me nog wel mee: “Naar verwachting is over vijf jaar één op de twee volwassenen 50-plus.” Maar de overheid heeft het er wel druk mee, aangezien we nog maar aan het begin staan van de vergrijzing. Het CPB heeft dan ook onderzoek gedaan naar de houdbaarheid van de overheidsfinanciën vanuit intergenerationeel perspectief. In de NieuwsImpuls van vlak voor de zomer heb ik een kort artikel geschreven over het zesde hoofdstuk, dat gaat over de ouderenzorg.

Persoonlijk vind ik het een belangrijk onderwerp. Maar ik vraag me af of er niet teveel aan ‘bangmakerij’ gedaan wordt. De vergrijzing gaat geleidelijk, er worden goede prognoses voor opgesteld, die worden regelmatig bijgewerkt en we kunnen er dan ook prima op anticiperen (of dat gebeurt, is een tweede).

Oud? Jong?

En daarnaast is er nog een ander punt wat volgens mij te weinig besproken wordt: het vraagstuk wanneer je nu eigenlijk ‘oud’ bent…. Is het nog wel van deze tijd om te spreken van ouderen als je het hebt over 50-plussers? Helemaal als in artikelen regelmatig uitspraken over ‘jongeren’ worden gedaan, die dan over mensen tot 35 jaar blijken te gaan! Dan ben je dus alleen tussen de 35 en 50 een ‘gewone’ volwassene? Wat me dan ook een beetje zorgen baart, is dat deze ‘ouderen’ nog zeker 15 arbeidsjaren te gaan hebben. Zouden zij niet anders in het werk staan als ze niet het stempel ‘oud’ opgeplakt zouden krijgen?

Onderzoek naar het puberbrein wijst uit dat het brein rond het 25e levensjaar is volgroeid maar daarna blijft het zich  nog ontwikkelen. Onderzoek naar het seniorenbrein wijst uit dat het ouder wordende brein vooral anders functioneert. Er zijn dus duidelijk verschillen. En daar is ook kennis over te vinden. Dus ook daar kunnen we op inspelen. Hoe groot is dan het probleem?

Hét woord van 2014: innoveren!

Ik zeg niet dat de vergrijzing ons geen uitdagingen en beren op de weg gaat brengen, maar wel dat we moeten “stoppen met klagen en onze energie beter in innovatie kunnen stoppen” aldus Hans van Eeken op Twitter. Innovaties die ons in staat stellen om te gaan met verandering, in dit geval de vergrijzing van burgers en dus van werknemers en patiënten.

Ter inspiratie de video “Autumn Gold”.