15 oktober 2014 - Gast

Goed werkgeverschap

 Arbeidsmarktbeleid

Voordat ik zo’n 3 jaar geleden in de zorgsector terecht kwam, was ik betrokken bij de ontwikkeling van het arbeidsmarktbeleid in de technische sector. Een hardnekkig probleem in deze sector vormde de geringe belangstelling van jongeren, vooral meisjes, voor een technische opleiding. Om die belangstelling aan te wakkeren, werden enorm kostbare imagocampagnes georganiseerd. Jarenlang, met minimaal resultaat. Langzaam werd duidelijk dat de effecten van de meest flitsende campagne werden weggevaagd door de publiciteit rondom de sluiting of reorganisatie van een technisch bedrijf. Ook een documentaire met beelden van technici met olie op de handen en overalls zorgden bij ons voor slapeloze nachten. Potentiële leerlingen (en hun ouders) laten zich door een gladde campagne niet in de luren leggen.

Deze wetenschap heeft er toe geleid dat het roer is omgegooid. Onder leiding van een aantal kopmannen uit de sector, zoals Wim van der Leegte van de VDL Groep en Hans Wennink van ASML, is de technische sector veel beter op de kaart gezet. In woord en daad laten zij zien dat ze trots zijn op de producten die ze afleveren. Dat een baan in de techniek loont. Dat medewerkers worden uitgedaagd zich te ontwikkelen en dat ze als directie staan voor hun medewerkers. Dat een baan in de techniek toekomst heeft. Inmiddels stijgt de instroom in technische opleidingen alweer enkele jaren met forse cijfers en kiezen ook vrouwen steeds meer voor een technisch beroep.

 

Instroom nieuwe medewerkers

Als ik nu de vele publicaties over de zorg lees en denk aan de berichten die ons nog te wachten staan, slaat me de schrik om het hart. De gevolgen voor de instroom van nieuwe medewerkers kunnen niet uitblijven. De eerste tekenen daarvan zijn volop aanwezig. Uit de instroomcijfers van de hogescholen van september 2014 blijkt bijvoorbeeld dat de instroom voor de opleiding HBO Verpleegkunde met meer dan 30% is gedaald. Juist deze hoger opgeleiden zijn straks hard nodig bij het vormgeven en van de zorg nieuwe stijl.

Geen enkele sector kan zonder een constante instroom van enthousiaste, jonge en talentvolle medewerkers op alle niveaus. Zij brengen dynamiek en vernieuwing. Als we nu geen actie ondernemen, leidt dat straks tot een enorm personeelsprobleem dat alleen met hoge kosten kan worden gerepareerd. Kopmannen en kopvrouwen in de sector spelen daarbij een hoofdrol. Zij zullen moeten uitstralen dat werken in zorg en welzijn toekomst heeft. Heel simpel: gewoon door het tonen van goed werkgeverschap!

Deze column verscheen in Invorm nr 2 Jaargang 2014, oktober