13 november 2014 - Martin van Berloo

Opvallende zaken uit de Arbeidsmarkt in Kaart

Inmiddels hebben we een aantal reacties op de rapportage ontvangen.  De verkorte versie, in de vorm van een folder van 4 pagina’s, spreekt veel mensen aan. Het compacte overzicht van de actuele cijfers en ontwikkelingen voorziet blijkbaar in een behoefte van veel mensen. Maar ook het uitgebreide rapport met cijfers per werkveld en per regio blijkt veel gelezen.

 

Kritische geluiden zijn er ook. Sommigen geven aan dat het rapport  weinig nieuws bevat: "Dit weten we toch al?". En dat klopt. We geven namelijk een overzicht van de stand van zaken; op basis van allerlei cijfers, rapportages van derden en wat we om ons heen zien. Daarbij kijken we een klein stukje in de toekomst, op basis van onze verwachtingen. Grotendeels is het rapport dus een momentopname, op basis van een terugblik. Dat is inderdaad weinig nieuws voor diegenen die de ontwikkelingen op de voet volgen en de cijfers kennen.

 

Een ander kritisch geluid staat los van de inhoud maar heeft te maken met de opvolging. Met de rapportage willen een aantal dingen bereiken. Een belangrijk doel is een discussie op gang brengen en oplossingsrichtingen verkennen. Dat doel bereiken we wel. Maar we willen ook graag dat er acties ondernomen worden, dat de problemen actief aangepakt worden. Niet praten maar doen!

 

In de praktijk blijkt dit lastig. Te vaak blijven partijen (Transvorm inclusief) steken in constateringen en goede voornemens. Dat moet echt anders. Natuurlijk kunnen we dat niet alleen, maar we gaan er zeker meer aandacht aan besteden. Hopelijk kan ik dan over een paar maanden mijn woorden herroepen en een overzicht geven van initiatieven ontstaan na het verschijnen van de AiK.

 

Heeft u tips of voorstellen? Opmerkingen; positief, kritisch of negatief? Ik hoor of lees het graag! Binnenkort is het mogelijk om rechtstreeks op mijn blog te reageren, hopelijk ontstaan er dan mooie discussies. Voorlopig zie ik uw reacties graag terug in mailbox, via mijn LinkedIn-account of op Twitter. Plaats uw opmerkingen met #AiKtrends en een reactie is gegarandeerd.

Hopelijk kan ik u verleiden het rapport te lezen door een paar opvallende cijfers uit de rapportage te vermelden. Wellicht overbodig te vermelden, maar alle volgende cijfers hebben betrekking op de provincie Noord-Brabant:

 

  • In 2013 is het aantal medewerkers met 2,1 % gekrompen. Uit de voorlopige cijfers over 2014 blijkt een verdere krimp van 5%. In aantallen is dat verlies van werk voor 11.500 mensen in 2 jaar tijd.
  • De krimp komt na een jarenlange en forse groei van werkgelegenheid. In 2000 werkten er 100.000 mensen in de sector. In 2012 was dat aantal opgelopen tot 160.000!
  • De sector ontgroent en vergrijst. In 2013 was er krimp in alle leeftijdscategorieën, behalve bij de 55-plussers. In 2000 was de verhoudingen jongeren (jonger dan 30) en 55-plussers ongeveer 4 op 1. In 2013 is die verhouding bijna 1 op 1.
  • Er zijn verschillen tussen de werkvelden. De werkgelegenheid is in 2013 gestegen binnen de GGZ (2%) en de Thuiszorg (7%). Alle andere werkvelden dalen: Ziekenhuizen (-2%), Gehandicaptenzorg (-2%), Kinderopvang (-11%),  Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (-16%).
  • Regionaal zijn er ook verschillen. Binnen de regio Noordoost-Brabant is de werkgelegenheid in 2013 nog gestegen, binnen alle andere regio’s is dit gedaald.

 

Nieuwsgierig geworden? Lees meer, niet alleen cijfers maar ook trends en stellingen in het complete rapport!

 

Heeft u de AiK nog niet gelezen? Via deze link kunt u de compacte folder of het hele rapport downloaden.