05 februari 2015 - Gast

De Bachelor Nursing is duurzaam inzetbaar en mobiel op de arbeidsmarkt in 2020

Bachelor nursing 2020 – Goed voorbereid op de toekomst

Afgelopen woensdag is een mijlpaal bereikt in de transitie in positieve zin. Het nieuwe opleidingsprofiel voor de Bachelor Nursing 2020 is af! 17 Hogescholen hebben eraan gewerkt en staan er achter. Het werkveld heeft er in 2014 over meegedacht in diverse klankbordgroepen en nu staan scholen en organisaties samen voor de uitdaging om het profiel om te zetten in een curriculum dat studenten voorbereid op het werk in de regio’s. Het meest opvallende vond ik de beroepstrots die ik voelde in de zaal met ruim 1.000 aanwezigen. “De verpleegkundige op bachelorniveau is in de eerste plaats een zorgverlener”. Ik weet niet meer wie het zei, maar ik had zin om te juichen op dat moment. Want in tijden van grote veranderingen en bezuinigingen is het noodzakelijk om terug te gaan naar de kern: waartoe zijn wij op aard? En de kern voor verpleegkundigen is het verlenen van hoogwaardige zorg, ook na 2020. Punt. Top!

Breed inzetbaar

Wat mij daarnaast vrolijk stemde, is dat er is gekozen voor een opleidingsprofiel dat waarborgt dat studenten met een diploma verpleegkunde op het bachelorniveau een startkwalificatie krijgen voor het werken in alle werkvelden. Dus een generalistisch profiel. Dit zorgt ervoor dat verpleegkundigen zich niet op zeer jonge leeftijd moeten binden aan één werkveld, maar dat zij zich vrij kunnen bewegen op de arbeidsmarkt binnen de sector zorg en welzijn. En dat zij dus niet meteen klem zitten zodra die arbeidsmarkt verandert.

Natuurlijk blijft het mogelijk om 30 studiepunten van het opleidingsprogramma toe te spitsen op een thema. Het advies is dat deze thema’s zo worden vormgegeven dat een meer soepele doorstroom naar vervolgopleidingen mogelijk wordt. Bijvoorbeeld een minor in onderzoek, voor de student die door wil stromen naar een masteropleiding. Of dit advies wordt gevolgd moeten we afwachten.

Duurzaam inzetbaar en mobiel op de arbeidsmarkt

Of alle organisaties even blij mee zijn met een generiek profiel, dat valt te bezien. De roep om werkveld specifieke uitstroomprofielen klonk namelijk ook, al kwam deze wel voornamelijk uit één werkveld.

Arbeidsmobiliteit van medewerkers is geen zaak van de medewerkers alleen. Met het schrijven van dit nieuwe, generalistische, opleidingsprofiel oefenen de hogescholen nu al invloed uit op de potentiele arbeidsmobiliteit van jonge verpleegkundigen vanaf 2020. Alle zorg- en welzijnsorganisaties, alle werkgevers, hebben een vergelijkbare invloed op de inzetbaarheid van de verpleegkundigen in hun regio omdat zij uitgenodigd zijn om samen met de scholen het nieuwe curriculum te concretiseren.

 

Tekst: Martien Wierenga