16 februari 2015 - Martin van Berloo

Voorzichtig herstel van de arbeidsmarkt. Maar nog niet bij ons...

Tot zover het goede nieuws

Helaas zijn de vooruitzichten voor de sector zorg en welzijn niet zo rooskleurig. Hier verwacht men namelijk geen groei, maar een verdere krimp van werkgelegenheid. Volgens het UWV daalde de werkgelegenheid in onze sector in 2014 met 36.000 banen en zal dit in 2015 verder dalen met 14.000 banen, vooral binnen de ouderen- en thuiszorg. Wat ik overigens een vrij optimistische verwachting vindt.

Het UWV gaat er vanuit dat het banenverlies minder groot zal zijn dan eerder voorspeld, door de extra middelen die het kabinet vorig jaar ter beschikking stelde.  Natuurlijk hoop ik dat het UWV gelijk krijgt, maar helaas heb ik minder rooskleurige ideeën bij de effecten van deze extra middelen. En uit recente berichten in de media blijken meerdere partijen vraagtekens te hebben bij het effect van deze middelen. Zie bijvoorbeeld de kritiek op de huishoudelijke hulp toelage.

Waar zit dan de groei?

De groei van werkgelegenheid zit dus niet in onze sector, maar vooral in de uitzendbranche en de zakelijke dienstverlening. Ook de productie binnen de bouw lijkt zich te herstellen en andere sectoren laten een (meestal geringe) groei zien.

Is het dan wachten op het verder groeien van de economie en daarmee het aantrekken van de arbeidsmarkt van zorg en welzijn? Ik vrees van niet. Want uit de rapportage concludeer ik verder dat binnen alle sectoren de vooruitzichten voor de lager opgeleiden slecht blijven. Op de radio hoorde ik een opsomming van kansrijke beroepen in 2015. Deze opsomming bestond uit alleen hoogopgeleid en/of specialistisch personeel. Ik denk dat, áls de arbeidsmarkt van zorg en welzijn al aantrekt, het ook dáár vooral om personeel uit deze categorie gaat. De lagere kwalificatieniveaus blijven in een lastige situatie zitten.

Het blijft complex en lastig te voorspellen

Zoals ik in een eerder blog al constateerde, blijven er tal van elkaar tegensprekende berichten en signalen verschijnen. Bijvoorbeeld enerzijds berichten over de faillissementen en ontslagen in de (thuis)zorg in Brabant (overigens schijnen ongeveer duizend van de 1750 medewerkers van Pantein-Vivent weer aan het werk te zijn). En anderzijds een bericht als dit; de verpleegkundige in de Randstad-lijst van de 24 meest gevraagde functies in 2015. Dat laatste past overigens wel bij signalen die ons bereiken van zorgorganisaties die vacatures voor zorgprofessionals op niveau 3 t/m 5 moeilijk kunnen vervullen.

Voorlopig blijft het dus lastig om voorspellingen over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt te doen. Ook omdat het herstel van de economie heel broos is en de kans op onverwachte bewegingen in de economie groot is. Denk aan de ontwikkeling van de koers van de euro, de politieke ontwikkelingen in Rusland/Oekraïne enz.