23 maart 2015 - Martin van Berloo

Innovatief of niet?

Genoeg innovatieve leerconcepten

Eerder geschreven teksten blijken bij nader inzien toch niet zo goed of bruikbaar. Schrappen dus. So far so good. Moeilijker is te bepalen welke prioriteiten we stellen. Wat vinden we belangrijk genoeg een plek te geven in de OiK? Als voorbeeld: we willen een beeld geven van innovatieve leerconcepten. Gelukkig zijn er genoeg aansprekende voorbeelden te vinden, zowel binnen de onderwijsinstellingen als binnen de zorg- en welzijnsorganisaties, als in gezamenlijke projecten. Het zijn er zelfs teveel, alleen met deze innovatieve concepten kunnen we pagina’s vullen. Maar welke we geven we wel een plek geven in de OiK en welke niet? Op basis van welke gronden?

Blended learning

En alsof het nog niet lastig genoeg is, worden er ook nieuwe leerconcepten gepresenteerd waarvan ik me afvraag of het wel een innovatie is. Zo verscheen er medio februari een persbericht over een nieuwe opleiding: Verpleegkunde Blended Learning. Een verkorte opleiding waarmee 40 mbo-verpleegkundigen opgeleid worden tot hbo-verpleegkundige. Volgens het persbericht zit het nieuwe in de organisatie van het onderwijs. Een combinatie van contact- en digitaal onderwijs; naast één dag per week les, volgen de studenten diverse vakken online. En daarmee zijn ze flexibeler in het volgen van onderwijs, naast gezin of werk.

Is dit wel innovatie?

Zonder meer een mooie opleidingsvariant. Maar is dit echt innovatief? Verkorte trajecten mbo-hbo trajecten zijn er al jaren, dus daar zit het innovatieve niet in. En als je het mij vraagt, zou ik zeggen dat dit soort blended learning-concepten er ook al zijn. Toch? Of vergis ik me? Wordt er al jaren over gesproken, maar zijn ze nog nooit echt geïmplementeerd?

Wie verlost me van mijn twijfel?

Is dit nieuw of niet? Wie kent concrete voorbeelden? Reacties zijn welkom via de mailTwitter of Linkedin. En ik weet het liefst alles, dus ook andere voorbeelden van innovatieve leerconcepten zijn van harte welkom. Vooral die binnen de grenzen van de provincie Noord-Brabant!