09 juni 2015 - Martin van Berloo

Zorg en Welzijn: weer volop in nieuws en debat

Het PGB debat met staatssecretaris Van Rijn trok natuurlijk veel aandacht. Het debat verliep zoals verwacht. Een mea maxima culpa van de staatssecretaris was voorlopig voldoende om zijn vege lijf te redden. Maar verder weet ik niet zo goed hoe ik het debat moet interpreteren. Omdat het grotendeels verliep zoals vooraf was voorspeld, zou je het "een debat voor de buhne" kunnen noemen. Ik heb ook nog wat ergere (dis)kwalificaties gelezen en gehoord.

Bliksemafleider

De inhoud van het debat is echter té belangrijk om van een nutteloos debat te spreken. En daar zit precies mijn verwarring en daarom schrijf ik dat Van Rijn zichzelf voorlopig heeft gered. Want wat zijn we er precies mee opgeschoten? De problemen zijn in elk geval niet opgelost. Het is ook helemaal niet de verwachting dat de PGB chaos nu snel uit de wereld zal zijn. Volgens mij is het wachten op het volgende probleem in dit dossier. En ergens verwacht ik dat dit nog lang niet het enige is. De PGB chaos trekt veel aandacht in politiek en media, maar ik pik ook veel signalen op dat dit maar een deel is van allerlei zaken die er met de transities niet beter op zijn geworden. Misschien is het PGB een bliksemafleider? Het zou mij in elk geval niet verbazen als blijkt dat het slechts een kwestie van tijd is tot VWS zich moet verantwoorden voor andere ‘post-transitie’ problemen.

Grootverdieners

Wat ook veel aandacht trok, was de nieuwe ActiZ 50-lijst, de top 50 van grootverdieners in de ouderenzorg in 2014. Uit deze 5e editie van de, door het FNV samengestelde, lijst bleek dat de salarissen van veel zorgbestuurders stijgen en dat meer dan 150 bestuurders een hoger salaris ontvangen dan de premier. Iets waar de Wet normering topinkomens uit 2013 juist een einde aan probeert te maken. Wettelijk gezien zullen deze bestuurders hun gelijk wel kunnen halen, maar op het morele aspect kunnen ze op weinig sympathie rekenen. Zeker in relatie met de vele ontslagen die er de laatste tijd in de sector zijn gevallen.

Arbeidsmarktprognose

En daarmee komen we op het volgende opvallende nieuws van vorige week. De Arbeidsmarktprognose 2015-2016 van het UWV verscheen namelijk. Uit deze rapportage blijkt dat de werkgelegenheid langzaam groeit, maar niet binnen de sector zorg en welzijn. De werkgelegenheid in onze sector is volgens het UWV in 2014 met 32.000 banen gedaald en zal in 2015 en 2016 met nog eens 38.000 banen dalen. Daarmee verdwijnen er 84.000 banen binnen de sector in de periode 2013-2016. Ik maakte een op de sector zorg en welzijn toegespitste samenvatting van de Arbeidsmarktprognose.

Nieuwe Onderwijs in Kaart

Van de UWV rapportage is het vervolgens een kleine stap naar onze nieuwe Onderwijs in Kaart (OiK). Deze jaarlijkse rapportage is vandaag verschenen en gepubliceerd op onze website. Deze week verstuurt Transvorm een flyer met de belangrijkste stukken uit de rapportage naar de bij ons aangesloten organisaties en stakeholders. Zoals de naam al aangeeft, richt de OiK zich vooral op onderwijscijfers en -onderwijsontwikkelingen, maar we geven ook een update van de situatie op de arbeidsmarkt. Ook uit deze cijfers blijkt een afname van de werkgelegenheid met zelfs een nog zorgelijker beeld dan bij de UWV cijfers.

Volgens onze berekeningen zijn er in de afgelopen 2 jaar bijna 10.000 banen verloren gegaan in de sector zorg en welzijn in onze provincie. Daarbij moet ik vermelden dat wij ons baseren op voorlopige cijfers. Ze kunnen in de loop van het jaar dus nog veranderen. In de nieuwe Arbeidsmarkt in Kaart, die in het najaar zal verschijnen, kunnen we u voorzien van de definitieve cijfers. Maar al kan het nog veranderen… heel veel positiever zal het helaas niet worden!