14 juli 2015 - Gast

Geluk is een keuze!

Een vast onderdeel van het takenpakket van een bestuurder, is het bezoeken van recepties. Soms is dat ronduit een bezoeking. Je staat in een lange rij om de jubilaris de hand te schudden, je zit vastgeklampt aan één gesprekspartner of de witte wijn is op kamertemperatuur. Maar meestal vermaak ik me opperbest en doe ik er veel nieuwe kennis en informatie op.

Zo stond ik enkele weken geleden in een groepje van vier bestuurders waarbij op een gegeven moment ook de Participatiewet en de quotumregeling  aan de orde kwamen. Na enig heen en weer gepraat was het iedereen duidelijk dat de quotumregeling - en daarmee de boete van  5.000 euro - pas wordt ingevoerd als alle werkgevers in Nederland in de marktsector (inclusief de zorg) gezamenlijk op 1 januari 2017 minder dan 11.000 banen voor gehandicapten hebben gerealiseerd.

Zoals het bestuurders betaamd, kwamen razendsnel de keuzes voorbij. Iemand stelde dat het verstandig zou zijn af te wachten in de hoop dat de quotumheffing niet zou worden ingevoerd, omdat andere werkgevers in de sector voldoende banen zouden scheppen voor arbeidsbeperkte werknemers. Bovendien zou het heel goed kunnen dat in ons polderlandje de soep niet zo heet gegeten zou worden en dat werkgeversorganisaties uiteindelijk nog wel succesvol een stokje zouden weten te steken voor de invoering van de boetes.

Een andere gesprekspartner vervolgde dat het altijd nog mogelijk zou zijn om na 1 januari 2017 arbeidsgehandicapte werknemers aan te nemen om zodoende de quotumheffing tot een minimum te beperken. Een derde gesprekpartner ten slotte overwoog om gewoon de quotumheffing te betalen. Daarmee zou hij zich een boel ongemak besparen en het zou zijn efficiënte bedrijfsvoering niet in de war schoppen. Dat was hem best wat geld waard. Uiteindelijk kwam gelukkig ook het voorstel aan bod om meteen in de eigen organisatie te beginnen met het aanstellen van enkele arbeidsgehandicapten om zodoende aan de quotumverplichting te voldoen en daarmee tevens een bijdrage te leveren aan het niet invoeren van de quotumheffing. Kortom, meer dan voldoende stof voor een geanimeerde discussie.

Op de terugweg mijmerde ik nog wat na over dit onderwerp. Elke keuze die je maakt heeft zo z’n consequenties. Maar welke keuze maak je dan op zo’n  alledaags onderwerp?  Uit de (beperkte) lessen ethiek die ik ooit heb gevolgd heb ik overgehouden dat je je bij het maken van ingewikkelde keuzes uiteindelijk moet laten leiden door de vraag wat een ‘deugdelijk’ persoon zou doen. Volgens Aristoteles leidt dit zelfs tot meer persoonlijk geluk. Ook over wat deugdelijk is kun je nog een hele discussie voeren maar de meeste mensen zullen het er over eens zijn dat in een participatiesamenleving werk voor iedereen  - en dus ook voor arbeidsgehandicapten - een deugdelijk uitgangspunt vormt. Zo bezien is het eigenlijk helemaal niet moeilijk. Geluk is een keuze!

 

Deze blog verscheen eerder als column in InVorm van juni 2015