30 juli 2015 - Martin van Berloo

Werk genoeg. Maar niet voor iedereen!

Uiteraard volgen we de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn het hele jaar door. Voortdurend lezen en interpreteren we de nieuwste arbeidsmarktrapportages en volgen de ontwikkelingen die van invloed zijn op de arbeidsmarkt. Door het jaar heen verzamelen we een karrevracht aan informatie. Nu zitten we in de fase van het rubriceren en concluderen. Welke trends zien we? Welke informatie nemen we mee in de AiK? En nog een aantal van dat soort vragen. Belangrijk is ook een analyse van de huidige arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Zijn er vacatures? En voor wie?

Weinig werk?

Als je de berichten in de media van afgelopen jaren volgt, zou je bijna denken dat er weinig werk is in onze sector. Maar niets is minder waar. Hoewel er de laatste jaren veel banen verloren gingen, zorgt de sector nog steeds voor veel werkgelegenheid. Er werken meer dan een miljoen mensen in de zorg, dat is 15% van de totale werkgelegenheid in Nederland. In onze provincie werkten in 2014 ruim 155.000 mensen binnen zorg en welzijn. Het aantal vacatures stond afgelopen jaren onder druk, maar volgens rapportages van het UWV trekt de vacaturemarkt nu al aan. Het UWV voorspelt daarbij een verdere groei van het aantal vacatures, tot bijna 100.000 vacatures per jaar in 2016 en 2017.

Dus:

  • ruim één miljoen mensen werken binnen de zorg in Nederland,
  • 155.000 mensen werken binnen zorg en welzijn in Noord-Brabant

en

  • er komen 100.000 vacatures per jaar aan in de komende jaren.

Geen kleine cijfers! Je zou zeggen dat er werk genoeg is. Helaas zit er een addertje onder het gras...

Want een analyse van onze vacaturebank op BrabantZorg.Net en een aantal landelijke vacaturebanken laat een gedifferentieerd beeld zien. Positief is dat het aantal vacatures op BrabantZorg.Net inderdaad aantrekt, zoals het UWV in haar rapportages ook signaleert. De laatste tijd schommelt het aantal vacatures weer rond de 500. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de cijfers van anderhalf jaar geleden. Een analyse van de vacaturecijfers, begin juli, levert een aantal opvallende zaken op.

Niveau 1 en 2: twee procent van de vacatures

Het aantal vacatures op niveau 1 en 2 is nagenoeg nihil en bedraagt slechts 2% van het totale aantal vacatures. Oftewel; juist voor de categorie medewerkers die in afgelopen jaren in grote getalen zijn ontslagen, zijn er nauwelijks vacatures. Het bericht van vorige week, dat het beschikbare geld van de Huishoudelijke Hulp Toelage nauwelijks wordt besteed, kwam dan ook niet als een grote verrassing. Ook voor werkzoekenden met een sociaalpedagogische achtergrond is er nauwelijks aanbod van vacatures. Slechts 4% van het totale aantal vacatures vraagt specifiek om deze achtergrond. In tegenstelling tot de ‘zorgvacatures’ is hierbij het beeld slecht voor alle niveaus.

Want vanaf niveau 3 ziet het beeld er voor de zorgfuncties ineens heel anders uit. Er is veel vraag naar verzorgenden niveau 3, dit aandeel bedraagt maar liefst 34% van het totaal aantal vacatures. Ook verpleegkundigen niveau 4 en 5 zijn gewild, 27% van het totaal aantal vacatures. Daarnaast staan er ook veel specialistische vacatures op onze vacaturesite. Overigens komt dit beeld overeen met de signalen die we uit het werkveld krijgen: diverse organisaties blijken moeite te hebben met het vinden van personeel op niveau 3, 4 en 5.

Wél vraag naar gespecialiseerd personeel

Als we ons concentreren op vacatures binnen de ziekenhuizen (niet alle Brabantse ziekenhuizen plaatsen hun vacatures op Brabantzorg.Net, dus daar hebben we ook andere bronnen voor gebruikt) zien we dat daar de werkgelegenheid op niveau 1 en 2 ook nihil is. Bij de ziekenhuizen is juist relatief veel vraag naar gespecialiseerd personeel en personeel op niveau 5 en hoger.

Kortom: ja, er is werk binnen de sector zorg en welzijn. Maar er is een groot verschil tussen vraag en aanbod. Er is vooral vraag naar medewerkers op niveau 3 en hoger. De vooruitzichten voor werkzoekenden op niveau 1 en 2 zijn niet rooskleurig. En dat is geen nieuws, de groep mensen zit al sinds 2013 in de hoek waar de klappen vallen. Er zijn weinig signalen en ik spreek niemand die verwacht dat de werkgelegenheid binnen zorg en welzijn voor deze groep zal aantrekken. Het lijkt mij zo langzamerhand hoog tijd dat deze problematiek als maatschappelijk gezien wordt, waarvoor een maatschappelijke oplossing nodig is.

Reageren?

Graag! Via mailTwitter of LinkedIn.