26 november 2015 - Martin van Berloo

Wanted: jongeren!

Maar het is geen geheim dat de werkgelegenheid in de sector krimpt. Nog regelmatig komen er berichten van organisaties die snijden in hun personeelsbestand. Uit de AiK blijkt dat er sinds 2013 ruim 15.000 medewerkers uit de sector zijn verdwenen. Ook een indrukwekkend aantal. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de werkgelegenheid stijgt in de schoonmaakbranche en bij organisaties die huishoudelijke hulp leveren. We hebben geen zicht op de exacte cijfers, maar zeker is dat een aantal voormalige werknemers uit onze sector terecht zijn gekomen in deze branches. Misschien zijn ze zelfs soortgelijk werk blijven doen? Dat fenomeen is ook mooi blogmateriaal, maar nu wil ik een andere richting op.

Vergrijzing en ontgroening slaan toe

Uit de AiK blijkt namelijk ook dat de effecten van vergrijzing en ontgroening meer dan ooit zichtbaar zijn. De ontwikkelingen in de leeftijdsopbouw van het personeel komen uitgebreid aan de orde in de Arbeidsmarkt in Kaart, brabantbreed maar ook per regio en per branche. Ik licht alvast een klein tipje van de sluier op.

Het aandeel medewerkers van 30 jaar of jonger was lang stabiel, maar daalt sinds 2010 structureel. Het aandeel medewerkers van 55 jaar of ouder stijgt al jaren en in stevige percentages. In 2014 werkten er voor het eerst meer mensen van 55 jaar of ouder dan mensen van 30 jaar of jonger in de sector. Bijna 21% van de medewerkers is 55+ en ongeveer een derde van hen is tussen de 60 en 65 jaar.

Jongeren: keihard nodig!

Het zal dan ook geen verrassing zijn dat we in de AiK concluderen dat voldoende instroom van jongeren in de sector van cruciaal belang is. Enerzijds omdat de groep ouderen weliswaar groeit, maar toch ook een keer zal uitstromen. En anderzijds om de sector vitaal, up-to-date en innovatief te houden. Maar de instroom van jongeren staat door allerlei redenen juist onder druk. Om het even, kort door de bocht, samen te vatten: binnen Welzijn wordt er minder opgeleid, omdat er minder mensen aan een opleiding beginnen. Binnen de Zorg wordt er minder opgeleid dan mogelijk, omdat de scholen kampen met een tekort aan stageplaatsen.

Daarbij komt dat de sector te maken heeft met een imagoprobleem. Alle berichten over ontslagen in de sector schrikken potentieel geïnteresseerden af. Terwijl de werkgelegenheid binnen de sector nog steeds groot is en er behalve krimp ook sprake is van groei. Jongeren die nog wél de sector of de opleidingen instromen, blijken geen goed beeld te hebben van de huidige en toekomstige stand van zaken. Ze gaan vaak nog uit van inmiddels verouderde ‘beelden’ van de verschillende werkvelden.

Verandering creëert nieuwe kansen

Dit allemaal in een tijd waarin het karakter van de sector snel en fors verandert. Er wordt veel meer buiten de muren van de zorginstellingen gewerkt. Er ontstaan nieuwe functies en beroepen, bestaande functies veranderen van inhoud of verdwijnen. Er worden heel andere competenties van medewerkers gevraagd dan in het verleden. Daardoor ontstaat een geheel nieuwe dynamiek waarin plaats is voor een ander soort zorg- of hulpverlener. Die effecten zijn bij ‘het publiek’ nog onvoldoende bekend. Waardoor de kans groot is dat mensen die instromen weer teleurgesteld afhaken. En waardoor de kans groot is dat mensen helemaal niet instromen omdat ze de kansen en mogelijkheden binnen de sector niet kennen.

Kortom, méér dan genoeg redenen voor een imagocampagne. Een campagne vooral jongeren te informeren en enthousiast te maken over de mogelijkheden, diversiteit en veelzijdigheid van onze sector. Uiteraard nemen we ook ouders, leraren en decanen mee. Daar werken we bij Transvorm (en in samenwerking met jongerencommunicatiebureau Jong en Je Wil Wat) momenteel hard aan: vóór jongeren, met inbreng van jongeren én met inbreng van de werkgevers binnen de sector.

Meer weten?

Vragen of opmerkingen over de Arbeidsmarkt in Kaart? Neem dan contact op met mij.

Volg het nieuws over de Arbeidsmarkt in Kaart op Twitter via de hashtag #AiKtrends.