10 december 2015 - Judith van Dongen

Dynamisch én saai?

Zomaar een aantal kwaliteiten die werkgevers in Zorg en Welzijn verwachten van hun toekomstige medewerkers.

Dit kwam naar voren tijdens een brainstormsessie met werkgevers voor een nieuwe jongerencampagne over werken in de sector. Ik mocht hier bij zijn om de deelnemers een preview te geven van de nieuwe Arbeidsmarkt in Kaart van Transvorm. Hierin presenteren we belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Noord-Brabant. Zo laat ons arbeidsmarktonderzoek zien dat vergrijzing en ontgroening in het oog springende ontwikkelingen zijn in Zorg en Welzijn in Noord-Brabant.

Hoge eisen

Alle reden voor werkgevers om meer jongeren te werven die over de noodzakelijke competenties beschikken die nodig zijn om te kunnen omgaan met veranderingen in de sector. Opvallend vond ik de hoge eisen die deze werkgevers stellen aan toekomstige medewerkers. Dit blijkt uit de lange lijst van competenties die werden genoemd, waarvan ik in de opening van deze blog slechts een kleine selectie gaf. Maar om deze getalenteerde jongeren aan te trekken, is het noodzakelijk dat deze werkgevers aan het imago van de sector werken.

Saai, oppervlakkig, weinig toekomstperspectief, lage status...

Zomaar een aantal vooroordelen die werkende jongeren uit de sector hoorden bij hun leeftijdsgenoten over werken in zorg en welzijn.

Verwachtingenmanagement

Dit kwam naar voren uit een brainstormsessie met jongeren voor de campagne. Dat lijkt tegenstrijdig met de kwaliteiten die werkgevers van belang achten voor toekomstig medewerkers. De kwalificaties ‘saai’ en ‘oppervlakkig’ lijken vooroordelen over een zeer dynamische sector. De voortdurende veranderingen, of ze nu beleidsmatig, organisatorisch of technologisch van aard zijn, en de toegenomen eigen verantwoordelijkheid vragen om medewerkers die hierop in kunnen en willen spelen. Niet voor niets worden zaken als flexibiliteit, veranderingsgezindheid en creativiteit door werkgevers genoemd als kernkwaliteiten voor (toekomstige) medewerkers in zorg en welzijn.

De jongeren en de werkgevers zijn het er in ieder geval wél over eens dat het doel van de jongerencampagne is om jongeren een realistisch beeld te geven van werken in zorg en welzijn. Bij dat realistische beeld  horen ook de mindere kanten van het werk.  Op deze manier kunnen zij een goede studie- en beroepskeuze maken. Verwachtingenmanagement lijkt dus van cruciaal belang.

Meer informatie?

Meer informatie over arbeidsmarktonderzoek van Transvorm en de Arbeidsmarkt in Kaart 2015? Neem eens een kijkje op onze kennissite arbeidsmarktinkaart.transvorm.org. De Arbeidsmarkt in Kaart 2015 wordt in december gepubliceerd.

De jongerencampagne waar ik naar verwijs wordt ontwikkeld door Transvorm en jongerencommunicatiebureau Jong en Je Wil Wat.