13 januari 2016 - Gast

De kracht van samen

Transvorm ondersteunt organisaties in Zorg en Welzijn dan ook zowel op bestuurlijk, operationeel als uitvoerend niveau bij (actuele) arbeidsmarktvraagstukken. Hiervoor bieden we een breed palet aan diensten en producten aan voor onder meer strategisch arbeidsmarktbeleid, kwalificeren van personeel en mobiliteit. Ook werken we intensief samen met onderwijs en overheid.

De komende jaren willen we onze dienstverlening op passende wijze voortzetten. Vandaar dat we ons momenteel beraden op onze toekomststrategie en - in het verlengde daarvan - het gewenste aanbod aan activiteiten en diensten voor aangesloten werkgevers. Bureau Bartels houdt de komende weken telefonische interviews met bestuurders van Brabantse zorg- en welzijnsorganisaties om hun visie op de toekomst van Transvorm te peilen.