14 januari 2016 - Hein Eberson

Regieverpleegkundige

Inmiddels ben ik al lang geen fotograaf meer, maar houd ik me bij Transvorm bezig met de manier waarop we kennis delen. Want Transvorm is een samenwerkingsverband van werkgevers, maar óók een kennisorganisatie. In essentie doen mijn collega's, onderzoekers en adviseurs niets anders dan vragen bij u ophalen en voor het beantwoorden ervan informatie onderzoeken, analyseren en bediscussiëren. Om daar vervolgens nieuwe kennis van te maken en die te delen met u. Mijn taak is de regie van die kennis. Ik ben kennisregisseur.

Iedereen is redacteur

Transvorm heeft veel kennis in huis, in alle soorten en maten. Over de arbeidsmarkt, duurzame inzetbaarheid, mobiliteit, arbeidsproductiviteit, opleiden en onderwijs. We hebben data, onderzoeken, analyses en interpretaties, discussiestukken en notulen, test- en enquêteresultaten. En als we het zelf niet hebben, dan nodigen we mensen uit die dat wel doen.

Eigenlijk zijn onze adviseurs en beleidsmedewerkers allemaal redacteur. Want het materiaal geven we een redactionele vorm en delen we uitbundig: in onderzoeken zoals Arbeidsmarkt in Kaart en Onderwijs in Kaart, tijdens symposia, (leer-) netwerken en Transvorm Actueel, in publicaties zoals InVorm, NieuwsImpuls, de nieuwsbrief van Zorgpact Brabant en kennissites, op sociale media...

Handelingen én kennis

Steeds meer organisaties zijn kennisorganisaties. Het is niet voor niets dat medewerkers van zorgorganisaties steeds hoger opgeleid zijn. Deze week doet de stuurgroep “Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging” het voorstel om de hbo-verpleegkundigen voortaan ‘regieverpleegkundige’ te noemen. De zorghandeling staat nog steeds centraal, maar kennis speelt een steeds grotere rol. En dus de inschatting van leefsituaties, het bespreken van cases met collega’s in multidisciplinaire teams, het opstellen van plannen en evalueren van processen.

Die nieuwe werkwijze leidt tot andere werkprocessen, voor de zorg én voor HRM. De kwaliteit daarvan bestaat uit een combinatie van ervaring, goed geborgde en vernieuwende kennis, een werkwijze om die kennis snel beschikbaar te hebben en instrumenten om hem toe te passen. 

Kennis maken en delen

Hoe verzamelt, deelt en borgt u kennis? Daar hebben we het op 21 januari tijdens de bijeenkomst ‘Kennis Delen’ over, met Menno Lanting en met elkaar. Ik ben benieuwd!