10 mei 2016 - Judith van Dongen

Huisartsenzorg: Onderwijs en arbeidsmarkt

Ontwikkelingen en implicaties

De gesprekken gingen over ontwikkelingen binnen deze branche en implicaties hiervan voor de arbeidsmarkt. Dat is nodig, als je kijkt naar alle ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg, die ook vaak in het nieuws komen. Denk bijvoorbeeld aan het pamflet ‘Het roer moet om’, waarin huisartsen hun zorgen uiten over onder meer de regeldruk die zij ervaren. Of de verplaatsing van zorg van het ziekenhuis naar de huisarts, waar minister Schippers op inzet. En eind 2015 kopte Omroep Brabant: “Brabantse huisartsen overbelast door bezuinigingen ouderenzorg”. 

De gesprekken brachten ons van Etten-Leur tot Den Bosch, en van statige herenhuizen tot moderne kantoorpanden. De mensen die we spraken waren zo mogelijk nog meer divers. Huisartsen vertelden mooie anekdotes over ‘hoe het vroeger ging’ en  verlangden daar soms een beetje naar terug. Er waren fervente voor- en tegenstanders van digitalisering in de zorg. We spraken over de kansen van de technologische ontwikkelingen zoals e-health, maar ook over bedreigingen voor het vakmanschap van de zorgprofessional. 

Lokale verschillen

Ik vind dit soort gesprekken leuk en leerzaam. Ze helpen me om erachter te komen wat de belangrijkste knelpunten zijn, nu en in de nabije toekomst. En om samen met het werkveld te komen tot mogelijke oplossingen voor deze knelpunten. Echter, het vinden van de kernthema’s is een uitdaging op zich. Daar zijn dan ook al diverse analyseslagen, brainstormsessies en discussies aan vooraf gegaan. 

Er is bijvoorbeeld sprake van lokale verschillen. Zo kan de patiëntenpopulatie in het werkgebied van verschillende huisartsen dusdanig verschillen, dat dit andere eisen stelt aan de professionals die daar werken. Dan blijkt dat niet alleen de kwantitatieve vraag naar ondersteuners belangrijk is, maar ook de kwalitatieve vraag. Er worden andere competenties gevraagd en hogere eisen gesteld aan afgestudeerde doktersassistenten en praktijkondersteuners. Het bewerkstelligen van een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt lijkt voor deze groepen dan ook van cruciaal belang. 

Rapportage

We besteden natuurlijk aandacht  aan dit vraagstuk in de Onderwijs in Kaart 2016. In deze rapportage schetsen we belangrijke trends en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn, in Nederland en Noord-Brabant. Een inventarisatie van beleidsmaatregelen op landelijk niveau én concrete activiteiten op regionaal niveau laat zien dat aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt leeft in de sector. Dat lijkt mij een voorbode van goede ontwikkelingen, zowel voor de huisartsenzorg als voor de andere branches binnen Zorg en Welzijn!

 

De Onderwijs in Kaart 2016 verschijnt eind juni 2016.