02 juni 2016 - Martin van Berloo

De strijd om de jongeren gaat weer van start!

Je zou er jaloers van worden!

Het enthousiasme ging gepaard met een flinke dosis jaloezie. Want ik was getuige van een heel effectieve manier van beeldvorming. De kinderen zagen in ieder geval mogelijkheden voor de toekomst. Goed nieuws voor de technieksector, die al jaren haar best doet om jongeren te interesseren voor het leren en werken in de techniek. Maar ook slecht nieuws voor onze sector, omdat we hierdoor met 1-0 achter staan. 

Wie zich bezig houdt met een betere beeldvorming van de sector zorg en welzijn weet hoe moeilijk het is om een aantrekkelijk én realistisch beeld van de sector te schetsen. Zeker voor kinderen in de basisschoolleeftijd. In vergelijking met andere sectoren beschikken we helaas over weinig aansprekende voorbeelden waarmee we kinderen op praktisch wijze kennis laten maken. Ik ken wel een paar succesvolle projecten maar die zitten ook op het snijvlak van zorg en techniek.

Wanted: jongeren!

Tegelijkertijd weten we hoe belangrijk het is dat jongeren in de toekomst wél voor onze sector kiezen. Dat bleek uit onze Arbeidsmarkt in Kaart van eind vorig jaar, waarover ik schreef in deze blog. Uit onze rapportage Onderwijs in Kaart (die eind juni zal verschijnen) zal opnieuw blijken dat instroom van voldoende jongeren in de zorg- en welzijnsopleidingen keihard nodig is!

Helaas zijn wij niet de enige sector die dingt naar de gunsten van de jongeren. Over de techniek had ik het al (en die zijn ook al jaren bezig met campagne voeren) maar recent verschijnen er vergelijkbare berichten uit zowat alle andere sectoren. Een tweetal voorbeelden; een tekort aan jonge handen in de bouw en een explosieve groei van de ICT-arbeidsmarkt.

Weinig investeringen in opleiden

In het verleden kon de arbeidsmarkt van onze sector vaak profiteren van slechte economische omstandigheden. Mensen kozen dan voor leren en/of werken in onze sector vanwege de baanzekerheid. Maar daarvan was in afgelopen jaren helaas geen sprake. Ook onze arbeidsmarkt is gekrompen en zelfs uit balans geraakt. Investeringen in opleidingen bleven achterwege vanwege de grote bezuinigingsrondes en het slechte arbeidsmarktperspectief. En juist nu de vraag naar personeel weer aantrekt beginnen de andere sectoren ook te roepen om personeel.

De strijd wordt hevig!

De strijd om de jongeren begint voorzichtig. Ik voorspel dat het niet lang zal duren voor die oorlog weer in alle hevigheid gestreden wordt. En dat is ronduit slecht nieuws voor Zorg en Welzijn! In de komende jaren daalt het aantal jongeren als gevolg de ontgroening, terwijl de aanzuigende werking van andere sectoren alleen maar zal toenemen. Hoogste tijd dus om maatregelen te treffen! Als de donder investeren in beeldvorming en imago! Tegelijkertijd moeten we de realiteit onder ogen zien en inzetten op nieuwe manieren om productiviteit van personeel te verhogen of het werk te verrichten. Waarmee ik uitkom bij het begin van mijn blog; lang leve de techniek