30 december 2016 - Martin van Berloo

Recordaantal vacatures in Zorg & Welzijn!

In oktober van 2013 kende de vacaturebank een dieptepunt met gemiddeld 250 openstaande vacatures. In oktober 2014 schommelde het aantal rond de 350. En weer een jaar later, oktober 2015, telden we ongeveer 450 openstaande vacatures. In maart 2016 passeerden we structureel de grens van 500 en sindsdien gaat de ontwikkeling hard. Van 511 vacatures in maart naar 860 vacatures eind december, een stijging van 70% in 9 maanden. En geteld vanaf het dieptepunt in oktober van 2013 noteren we zelfs een groei van 240%!

Terug naar het niveau van 2012?

Ik noem het spectaculair. Hiermee naderen we de cijfers die we kennen uit de tijd voordat de werkgelegenheid in de sector in de neerwaartse spiraal kwam. Tot aan 2013 waren we gewend aan aantallen vacatures die schommelden rond de 1000. Soms behoorlijk hoger; in oktober 2012 telde onze vacaturebank bijvoorbeeld 1.085 openstaande vacatures. Het zou mij niet verbazen als we deze aantallen ergens in de eerste helft van 2017 weer bereiken.

Overigens is het aantal vacatures groter dan de vacaturebank van BrabantZorg.Net laat zien. Daarop staan immers alleen de vacatures van zorg- en welzijnsorganisaties die aangesloten zijn bij Transvorm. En hoewel onze dekkingsgraad hoog is, missen we dus de vacatures van organisaties die niet aangesloten zijn. Een snelle blik op de websites van deze organisaties leert me dat er in totaal minimaal 1000 openstaande vacatures zijn in Zorg en Welzijn in Noord-Brabant.

Goed nieuws?

Is dat goed nieuws? In ieder geval wel voor de werkzoekenden. Althans voor een deel ervan,want de arbeidsmarkt is (nog?) niet voor alle niveaus en functies even rooskleurig. De arbeidsmarkt is zeer gunstig voor de functie Verzorgende MBO 3/IG. Met meer dan 40% is dit de functie waarvoor de meeste vacatures open staan. Opvallend is ook de groei van het aantal vacatures voor deze functie; in een jaar tijd is het aantal verdubbeld.

Ook verpleegkundigen worden veel gevraagd. 25% van de vacatures betreft een verpleegkundige op MBO- of HBO-niveau. Daarmee hebben we al 65% van alle vacatures te pakken. Overigens zien we binnen deze functies weer veel verschillen in werkvelden. Verzorgenden worden vooral in de langdurige zorg gevraagd terwijl we in ziekenhuizen vrijwel alleen maar vacatures zien vanaf kwalificatieniveau MBO 4.

Ook groei op lage niveaus en binnen welzijn

Bij de functies in de zorg op de laagste kwalificatieniveaus zien we een opvallende stijging. Het aantal vacatures voor deze functies bleef tot eind vorig jaar stabiel laag. In afgelopen jaar is het aantal vacatures gegroeid naar 6%. Nog steeds niet veel, maar wel een verdubbeling in een jaar tijd. Een soortgelijk beeld zien we voor de functies binnen welzijn. Het aantal MBO- en HBO vacatures in deze branche is verdubbeld in afgelopen jaar en beslaat 10% van het totaal.

Goed nieuws dus voor werkzoekenden, maar ‘Alle hens aan dek!’ voor werkgevers! Zij moeten inmiddels alle zeilen bijzetten om aan personeel te komen, zeker voor de verzorgende en verpleegkundige functies. Instroom van voldoende en geschikt personeel is momenteel prioriteit nummer 1 in veel organisaties. En dat stelt hen voor grote uitdagingen. Want de werkgelegenheid groeit in alle sectoren. Het CPB voorspelt een sterke daling van het aantal werklozen in 2017 en er zijn onderzoekers die volledige werkgelegenheid voorspellen. Daarmee lopen we het risico dat we in een lege vijver moeten vissen. Dat gebeurt ook nog eens met slechte hengels, want het imago van de zorg is momenteel niet al te best. Lees daarover ook dit blog.

Veel oplossingen nodig!

Het eindejaars vacaturerecord vormt dus meteen ook een grote uitdaging voor 2017! Een enkelvoudige oplossing bestaat niet. We zullen tegelijkertijd moeten werken aan:

  • vergroten van de vijver,
  • verhogen van het aantal stageplaatsen,
  • verbeteren van het imago,
  • verlagen van de werkdruk,
  • gezond en inzetbaar houden van huidig personeel,
  • voorkomen van uitstroom,
  • enzovoort, enzovoort.

Behalve het werken aan al die oplossingen zullen we ook moeten samenwerken om tot effectieve maatregelen te komen. Uiteraard nemen we deze uitdaging graag aan. U hoort er ongetwijfeld meer over in de eerste weken van 2017!