24 januari 2017 - Martin van Berloo

Sterk in je werk. Daar zorg je zelf toch voor?

Medewerkers op de laagste kwalificatieniveaus verloren de afgelopen jaren dan ook met tienduizenden hun baan. En van diegenen die nog wel werk hebben, is de positie behoorlijk onzeker. Ook nu de arbeidsmarkt weer aantrekt, blijven de vooruitzichten voor deze medewerkers behoorlijk somber.

Dat is bijvoorbeeld te zien aan de vacatures. Werkgevers zijn vooral op zoek naar personeel vanaf kwalificatieniveau 3. Uit een analyse van de vacatures op BrabantZorg.Net, eind december, bleek dat slechts 6% een vacature voor kwalificatieniveau 1 of 2 betreft.

Extra geld is niet automatisch goed nieuws

Vorige week werd bekend dat er 100 miljoen euro beschikbaar komt voor extra medewerkers in verpleeghuizen. Dit bericht kwam zo ongeveer tegelijkertijd met de publicatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van Zorginstituut Nederland. Ik verwacht echter niet dat deze maatregelen zullen leiden tot meer werkgelegenheid voor de kwalificatieniveaus 1 en 2.

Enerzijds omdat de werkzaamheden voor deze werknemers zijn verdwenen of niet meer gefinancierd worden. Anderzijds omdat het Kwaliteitskader in mijn ogen weinig ruimte geeft voor dit soort werknemers. Opvallend is bijvoorbeeld dat er in het rapport vooral over zorgverleners wordt gesproken zonder dat daar een functieniveau of beroep bij genoemd wordt. En waar dat wel genoemd wordt, gaat het over verzorgenden, verpleegkundigen of specialistisch personeel. De term zorghulp of helpende komt in het rapport niet voor.

Besparen met duurder personeel?

Toch is het raar dat er weinig werk is op de laagste niveaus. Want ondanks dat er waarschijnlijk weer meer geld richting zorg zal gaan (gezien de verkiezingsprogramma’s is dat een reële optie) en de Nederlandse bevolking voor solidariteit in de zorg schijnt te zijn, staat voor mij buiten kijf dat de kosten van de zorg niet kunnen blijven stijgen. En volgens mij hoef je geen wiskundige te zijn om te begrijpen dat de zorg niet goedkoper wordt door alleen maar duurder personeel in te zetten.

Daarbij geloof ik ook niet dat de zorg per se beter wordt door alleen maar duurder personeel in te zetten. Er is nog op veel vlakken winst te behalen, zowel financieel als in kwaliteit. Ik denk dat er bijvoorbeeld nog van alles mogelijk is door personeel op een andere manier in te zetten en een goede mix van functies te maken. Inclusief personeel op de lagere niveaus. Een geluid wat ik gelukkig wel steeds vaker binnen zorgorganisaties hoor.

Onbenutte kansen

De werkvelden Zorg en Welzijn groeien steeds meer naar elkaar toe, maar opmerkelijk genoeg lijkt in de verpleeghuizen het ‘welzijn’ juist te verdwijnen. In elk geval lijkt het steeds minder bij de betaalde werkzaamheden te horen. Terwijl juist dáár de kracht voor de medewerkers op niveau 1 en 2 zou kunnen liggen. Volgens mij is hier winst te behalen voor alle partijen. De dienstverleners niveau 1 en 2 worden inmiddels opgeleid binnen de scholen. Het zou zonde zijn om dit potentieel niet in te zetten. Voor de huidige medewerkers niveau 1 en 2 zouden scholingsprogramma’s goede uitkomsten kunnen bieden. En dat hoeven echt geen lange, ingewikkelde programma’s te zijn.

Neem zélf initiatief!

Ik roep hen ook op om vooral zelf het initiatief te nemen. Maak je niet afhankelijk van je werkgever! Ga op zoek naar je mogelijkheden, zorg ervoor dat je aantrekkelijk blijft voor werkgevers. Je huidige of wellicht een toekomstige...

Maak bijvoorbeeld gebruik van de regeling ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’. Deze regeling helpt je inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden van je eigen loopbaan. Waar ben je goed in? En waarin minder goed? Hoe kun je ervoor zorgen dat je werk hebt en houdt? Een gratis loopbaangesprek geeft je inzicht en biedt zo nodig praktische hulpmiddelen. De coaches kennen de sector en de doelgroep en kunnen goed aansluiten bij wat jij nodig hebt. Bovendien vinden de gesprekken plaats in je eigen regio.

Dus ben of ken je een zorg- of welzijnsmedewerker van 45 jaar of ouder en werk je op maximaal MBO 2-niveau? Of ben je HR-manager of -adviseur en ken je medewerkers die in aanmerking komen? Kijk dan op www.sterkinjewerk.nl en meld je aan. Een medewerker van het Supportteam Zorg & Welzijn van Transvorm neemt na aanmelding contact met je op om verdere afspraken te maken.

Weet je nog niet of je wilt of kunt aanmelden of heb je meer informatie of advies nodig? Neem dan rechtstreeks contact op met het Supportteam Zorg & Welzijn van Transvorm.