20 juli 2017 - Judith van Dongen

Ruimte voor groei?

Skipr kopt begin deze week: Werkgelegenheid in zorg groeit voorzichtig. De titel is gebaseerd op nieuwe gegevens van het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) over het aantal werknemers in Zorg en Welzijn in Nederland. Zij constateren dat de werkgelegenheid met bijna 9.900 fte’s is gestegen.

Dat lijkt mooi nieuws. Diverse ontwikkelingen zorgen ervoor dat de sector schreeuwt om meer personeel. Denk aan de groeiende en complexere zorgvraag, druk om kwaliteit te verhogen, groeiende uitstroom van personeel naar andere sectoren en hoge werkdruk.

Helaas is de nood nog steeds hoog. Het klopt dat de cijfers van AZW laten zien dat er een toename van 9.900 fte aan medewerkers is. Echter gaat het hierbij om het verschil tussen 2015 en 2016. We hebben het hier dus over een groei van ruim 1% in één jaar. Het aantal fte is daarmee nog lang niet terug op het niveau van een aantal jaar geleden.

Groei in Gehandicaptenzorg, krimp bij Verpleging, Verzorging & Thuiszorg

Daarnaast wordt de gerapporteerde groei veroorzaakt door groei in een paar branches. Vooral de relatief forse groei in de gehandicaptenzorg verklaart de voorzichtige groei in werkgelegenheid in de sector. Een aantal andere branches laat juist een flinke krimp zien; met name de Verpleging, Verzorging & Thuiszorg.

Laat dit nu juist de branche zijn waar de komende periode flink geïnvesteerd wordt door de overheid, bijvoorbeeld in het kader van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Verpleeghuizen kunnen dan ook rekenen op structureel extra middelen, onder meer om personeel aan te nemen en te scholen. Het Ministerie van VWS berichtte over zo’n 7.000 fte extra personeel in 2018 dankzij deze middelen. Hoewel we er kritische kanttekeningen bij kunnen plaatsen, zouden deze impulsen kunnen leiden tot een groei (of minder forse krimp) in werkgelegenheid de komende jaren.

Dan moeten we dit personeel wel kunnen vinden! Zorginstellingen trekken nu al alles uit de kast om de nijpende tekorten aan personeel aan te pakken. Zo leeft in West-Brabant zelfs het idee om gebruik te maken van het leger om de ergste druk te verlichten.

Kortom, actie om tekorten in de zorg op te lossen zijn cruciaal om de geboden ruimte voor groei te benutten.