05 september 2017 - Gast

Een gewaarschuwde zorgsector telt voor drie

Diefstal, fraude, misbruik. Het gebeurt ook in de zorg en brengt ongemak met zich mee. We vinden het moeilijk dergelijke toestanden te associëren met onze zorgmedewerkers. In andere branches gaat men daar anders mee om, bijvoorbeeld de detailhandel. Daar trekken de winkeliers (groot en klein) gezamenlijk op om dit gedrag te voorkómen. Dat doen ze door een heldere boodschap aan hun personeel te geven en bij diefstal of ander ongewenst gedrag de boosdoener op te nemen in een register waardoor diegene minimaal 2 of 4 jaar niet ongemerkt bij de buurman weer aan de slag kan gaan.

Dit Waarschuwingsregister bestaat sinds 2007 en heeft ruim 1000 deelnemende winkeliers en -ketens. In 2016 is het register via internet bijna 400.000 keer geraadpleegd, als de aanstelling van een nieuwe medewerker aan de orde was. Vorig jaar is zo ruim 540 keer voorkómen dat een werkgever iemand aanstelde die bij een collega was ontslagen wegens diefstal of ander grensoverschrijdend gedrag.

Willen we in de sector Zorg en Welzijn het probleem onder ogen zien? Dan is het besef noodzakelijk dat het een groter probleem is dan we (publiekelijk) willen toegeven. Dat het grote impact heeft op de bewoners of cliënten (en hun verwanten) die aan uw zorg zijn toevertrouwd. Maar ook op medewerkers die bijvoorbeeld scheef worden aangekeken als er spullen zijn verdwenen buiten hun schuld of die zich in hun beroepseer voelen aangetast als er zich (weer) misbruik voordoet.

Imago of veiligheid

Geschat wordt dat van de 1,2 miljoen werknemers in Zorg en Welzijn rond 1% in de loop van de carrière over de schreef is gegaan. Ook om die reden heeft de overheid, mede op aandringen van cliëntenraden en –organisaties, in de nieuwe Kwaliteitswet (Wkkgz) de zogenaamde vergewisplicht bij de aanstelling van nieuw personeel verscherpt.

“Maar waarom begin je er juist nu over? Hebben we niet genoeg imagoproblemen?” Gelukkig ben ik deze geluiden tot nu toe als ambassadeur van het Waarschuwingsregister in Noord-Brabant weinig tegengekomen. Er is mijns inziens geen goed of verkeerd moment voor het aanpakken van het probleem. Maar: juist nu we met het actieprogramma Zonder Zorg 2020 een inspanning leveren om te zorgen voor voldoende personeel, moeten we extra oog hebben voor veilig werken en de kwaliteit van ons personeel. De huidige instrumenten als een VOG verklaring en melding bij de Inspectie zijn op zich prima, maar brengen alleen het topje van de ijsberg in beeld.

Hoe pakken we dit op?

Naar analogie van de detailhandel is er nu ook voor de Langdurige Zorg een door de Autoriteit Persoonsgegevens goedgekeurd Waarschuwingsregister ontwikkeld met alle waarborgen en met een snelle raadpleging. Transvorm wil het Waarschuwingsregister, samen met de regionale werkgeversorganisaties (verenigd in Regioplus) in 2017 en 2018 promoten en landelijk invoeren. Op 27 september wordt de aftrap gegeven voor de Brabantse campagne (zie www.transvorm.org/waarschuwingsregister)

Het register is van de zorgsector zelf. Een eenvoudig systeem zonder dossiers. Met handleidingen voor de vormgeving van preventiebeleid en zorgvuldige communicatie in de organisatie en met sollicitanten. Het blijft uw eigen besluit als werkgever of de procedure met de sollicitant wordt afgebroken of doorgezet. Maar dan gewaarschuwd!

Een gewaarschuwd mens…

Meer nog dan in de detailhandel is de klant in de sector Zorg en Welzijn een belanghebbende derde partij naast de werkgever en de werknemer. Niet alleen omdat de zorg vaak verleend wordt in de eigen omgeving met persoonlijke spullen die van grote emotionele waarde kunnen zijn, hoe klein ook. Maar ook omdat we vaak met kwetsbare mensen werken die voor langere tijd een relatie aan gaan met een hulpverlener die ze 100% moeten kunnen vertrouwen.

Een gewaarschuwd bestuurder of personeelsfunctionaris telt in dit geval dus voor drie! Doet u mee om die kans niet voorbij te laten gaan?

Lucas Middelhoff is ambassadeur voor het Waarschuwingsregister bij Transvorm