21 november 2017 - Suzanne van den Borne

Overzicht houden

Twee maanden geleden wist ik weinig tot niets over de arbeidsmarkt van de sector zorg en welzijn. Dat ‘tot niets’ kan ik nu, bijna twee maanden later, weglaten. Hoewel ik grote stappen maak, ben ik me bewust van het feit dat ik er nog niet ben qua optimale kennis over dit interessante domein. Soms frustrerend, maar ik gun mezelf de tijd. Weinigen vinden immers ‘het ei van Columbus’ uit in zo'n korte periode.

De Arbeidsmarkt in Kaart als hulpmiddel

Nu is de periode waarin ik startte bij Transvorm er eentje waarbij zo’n 'ei' wel goed van pas zou zijn gekomen. Martin en Judith, mijn beleidscollega’s, waren druk bezig met één van hun grootste projecten, namelijk de Arbeidsmarkt in Kaart (AiK). De AiK is een jaarlijkse publicatie over de (regionale) ontwikkelingen en trends uit de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn. Als er een manier bestaat om op korte termijn veel kennis op te doen over de ontwikkelingen hierin, dan is het wel door mee te kijken bij het tot stand komen van deze publicatie. 

Hoewel ik in de eerste week vooral bezig was met inlezen, begon ik in de tweede week al met wat kleine projectjes. De wekelijkse Nieuws in Kaart-nieuwsbrief, mijn eerste blog, onderzoeken voor themapublicaties: het maakte mij meer wegwijs in de bulk aan informatie over arbeidsmarktonderzoek. Maar de ‘links’ tussen de vele nieuwsberichten, en tussen deze berichten en hopen data, kon ik alleen maken door op de hoogte te zijn van de algemene ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de sector zorg en welzijn. En ook de inspiratie voor blogs en themapublicaties haal ik grotendeels uit de trends beschreven in de AiK. Kortom, de AiK hielp mij het overzicht te houden.

Transvorm houdt overzicht

Ik ben van mening dat overzicht houden een van onze belangrijkste taken is bij Transvorm. Een duidelijk overzicht van alle trends in de sector. Niet slechts bepaalde thema’s of bepaalde branches, maar een totaaloverzicht. En misschien nog wel belangrijker: de bewegingen en interacties tussen deze verschillende variabelen, branches en regio’s. Zo kunnen wij het beste onze aangesloten organisaties – inmiddels zijn het er 193! – van dienst zijn.

Voor deze organisaties is informatie over de eigen branche niet het enige dat telt. Hoewel dat – begrijpelijk genoeg – wel het meest belangrijk geacht wordt, zijn ontwikkelingen buiten de branche zeker de moeite waard om ook te volgen. In het kader van personeelstekorten en mobiliteit is het belangrijk te weten waar je werknemers heen gaan, of bij welke organisaties, branches of regio’s sprake is van mismatches. De AiK geeft hier handvaten voor en kan daarom een belangrijk hulpmiddel zijn voor organisaties om overzicht te houden. 

Maar ook andere thema’s zijn van belang, bijvoorbeeld technologie. Want van welke organisaties of branches kunnen we veel leren op het gebied van ontwikkelingen in technologie of robotisering? Zonder elkaar kom je niet ver. Hoewel dit soort thema’s niet allemaal in de AiK opgenomen kunnen worden, zullen wij aan deze of soortgelijke thema’s zeker aandacht besteden in specifieke publicaties. De AiK geeft ons de basis om op voort te borduren.

En wat denk je van de veranderingen in de zorg die ons dwingen minder bekrompen te denken, waarbij het behoud van overzicht alsmaar belangrijker wordt? Volgens de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving is zorg niet afgebakend: zorg manifesteert zich in netwerken. Formele en informele hulpverleners, organisaties en medewerkers uit diverse domeinen moeten samenwerken bij de zorgverlening aan zorgbehoevenden met vaak meervoudige problemen. Het is daarom volgens de RVS noodzakelijk voor verschillende disciplines binnen Zorg en Welzijn om samen te werken, te leren van andere domeinen en overzicht te houden. Dat blijkt niet altijd even gemakkelijk te zijn.

Dus eerst…de AiK!

Overzicht houden is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. We moeten open staan voor brede informatie en algemene trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Binnenkort verschijnt de AiK. Deze publicatie geeft een mooi overzicht van alle branches, thema’s en de ontwikkelingen in de provincie Noord-Brabant – en ook die in Nederland als geheel – met betrekking tot de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn. Veel leesplezier!