14 december 2017 - Monique Kuipers

Van Strategisch arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid naar Strategisch HRM en HRD

De termen Strategische Personeelsplanning (SPP, zie kennissite voor definitie) en Strategische Opleidingsplanning (SOP, zie kennissite voor definitie) klinken in eerste instantie vaak best ingewikkeld en abstract en schrikken wellicht veel professionals af om ermee aan de slag te gaan. Maar het hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn! Zeker niet als je een slag kunt maken naar het praktisch maken van de uitkomsten van het SPP proces.

Hoe zorg je ervoor dat je de knelpunten, die uit de SPP-analyse naar voren komen, aanpakt? En dat je naar het gewenste personeelsbestand groeit? Dan maak je het daadwerkelijk praktisch en resultaatgericht. Andersom geven de praktische tools mogelijkheden om bottum up input te geven voor een update van je SPP en SOP!

We hebben ervoor gekozen de titel van Activiteitenpakket 3 met ingang van het nieuwe jaar te veranderen naar 'Strategisch HRM en HRD', want de termen onderwijs- en opleidingsbeleid dekken zeker niet (meer) de lading van wat we bedoelen met het blijvend ontwikkelen van je medewerkers. Het activiteitenpakket bestaat komend jaar dan ook uit een combinatie van strategische thema’s (Strategische Personeelsplanning en Opleidingsplanning) met de vertaling naar meer praktische tools en instrumenten: 'Performance management'.

Wat is Performance management?

Performance management is het definiëren van en monitoren en sturen op resultaatafspraken en gedrag op niveau van de medewerkers in lijn met de missie, visie en waarden van de organisatie. Het laat daarnaast toe om gewenst gedrag, persoonlijke groei en ontwikkeling te kunnen stimuleren en realiseren. (Bron: Berenschot)

In Activiteitenpakket 3 vatten we dit in 2018 samen met onderdelen als:

  • Strategische planning qua inzet personeel (SPP)
  • Strategisch opleiden van medewerkers (SOP, strategisch leren)
  • En hoe zorg je er vervolgens voor dat je met de inzet van je medewerkers de missie, visie en waarden van je organisatie op de juiste wijze kunt realiseren? Hoe kun je de doelstellingen zoals geformuleerd in SPP en SOP bereiken?

Bij het laatste punt willen we ons vooral richten op het gedragsaspect van medewerkers, onder de noemer 'performance management'.

Concrete inhoud 

We gaan in 2018 voor meer van het vertrouwde aanbod van kortere, praktischere workshops en/of masterclasses rondom SPP en SOP. Dit vullen we aan met een paar nieuwe onderdelen rondom het thema 'Performance management'. We verwachten in januari de concrete inhoud van het activiteitenpakket te kunnen presenteren, maar willen daarnaast nog voldoende flexibiliteit behouden qua aanbod van activiteiten en thema’s naar gelang de behoefte van onze leden.

Suggesties zijn altijd welkom! Een idee? Neem contact op met mij.