21 juli 2020 - Martin van Berloo

Effecten van de coronacrisis

Eén van de opvallende effecten van de coronacrisis is dat iedereen wil weten welke gevolgen de crisis met zich meebrengt. ‘Wat is het effect van de coronacrisis?’ is zondermeer de meest gestelde vraag van de afgelopen tijd. Maar een antwoord is natuurlijk niet zo makkelijk te geven.

Ik zie in ieder geval een groeiende behoefte aan data. Wat dat betreft komt het heel goed uit dat wij – vol trots – ons vernieuwde online dashboard Arbeidsmarkt in Beeld hebben gepresenteerd. Het nieuwe dashboard is intuïtiever in gebruik en de interactieve visualisaties zijn rustiger en overzichtelijker. Een aanrader voor iedereen die bezig is met opleidings- en personeelsplanning en het formuleren van beleid!

Vooruitkijken
Wat mensen vooral willen is actuele data. Een logische wens, waar we uiteraard ons best voor doen. Toch lopen we tegen beperkingen aan. En tegen het feit dat wanneer je data presenteert, je het per definitie over historie hebt.Terwijl ik ook heel duidelijk de behoefte proef om vooruit te kijken en de toekomst te voorspellen. Op zich opmerkelijk, want júist de uitbraak van corona heeft laten zien dat de toekomst niet te voorspellen is. Toch snap ik de behoefte aan vooruitkijken wel. En we willen graag aan die behoefte voldoen. We komen dan al snel op het terrein van prognoses en scenarioplanning. 

Het online dashboard Arbeidsmarkt in Beeld is zo actueel mogelijk. Op dit moment is het eerste kwartaal van 2020 het meest actueel, en daar zijn de gevolgen van de coronacrisis nog niet zichtbaar. Uitzondering hierop zijn vacaturedata, die zijn maximaal een maand oud.

Prognoses en scenario’s 
Prognoses verwachten we in het najaar, vanuit het landelijk arbeidsmarktonderzoek. In deze arbeidsmarktprognoses worden de effecten van de coronacrisis zoveel mogelijk meegenomen. Voor de (on)zin van prognoses verwijs ik graag naar mijn eerdere blog, dat is wat mij betreft nog steeds actueel. Mijn punt is dat het geen zin heeft om kwantitatieve prognoses te maken als je daar geen kwalitatief vervolg aan geeft. Prognoses hebben alleen zin als je ze gebruikt in een dialoog tussen alle stakeholders op de arbeidsmarkt. Om samen de uitkomsten te interpreteren, te duiden en te komen tot gezamenlijk beleid.

En daarmee komen we ook op het gebied van scenarioplanning. Ik geloof in het nut hiervan, maar met dezelfde kanttekening als bij het nut van prognoses. Scenarioplanning werkt niet als zelfstandig instrument. Het werkt alleen als het een onderdeel is van een groter geheel, een samenhangend beleid. Bijvoorbeeld als onderdeel van het strategisch personeelsbeleid. We merken in de regio ook een groeiende behoefte aan regionale strategische personeelsplanning en zijn in gesprek met Pensioenfonds Zorg en Welzijn om te onderzoeken of we kunnen komen tot een vorm van samenwerken op dit gebied. Wat mij betreft een veelbelovende ontwikkeling.

Nieuwe Publicaties
Verder werkt Transvorm aan een aantal publicaties waarin we de effecten van corona in beeld brengen, maar ook nog iets verder vooruitkijken. Hoe we dat gaan doen is nog even de vraag. In ieder geval willen we niet nog meer van hetzélfde doen. Want  er verschijnen al tal van publicaties, in verschillende vormen, waarin de invloed van de coronacrisis centraal staat. Zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. Behoefte aan wat leesvoer? Hier een kleine greep uit het aanbod:

Heeft u specifieke ideeën of wensen over de publicaties van Transvorm? Op welke manier moeten we vooruitkijken? Waar zouden we naar moeten kijken? Ik hoor het graag!