10 december 2019 - Martin van Berloo

Cijfers groeien, maar problemen ook

Deze week publiceerden we een kort en bondig arbeidsmarktrapport. Een flyer met een korte weergave van de belangrijkste trends op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn in Noord-Brabant en een uitgebreider thema-artikel met aanvullende data. 

Voorzichtig gunstige ontwikkelingen

Het rapport laat voorzichtige gunstige ontwikkelingen zien. Het aantal banen is in afgelopen jaar met 3,5% gestegen, sinds 2015 met 6,6%. Het aantal vertrekkende medewerkers is sinds 2015 sterk afgenomen en blijft de laatste jaren stabiel. Omdat het aantal nieuwe medewerkers de afgelopen jaren blijft stijgen, zien we sinds 2016 een stijgend positief saldo.

De ontwikkelingen in onze provincie zijn daarmee in lijn met de landelijke cijfers. Terwijl ons rapport bij de drukker lag, publiceerde CBS de nieuwste landelijke cijfers. Ook zij rapporteren een positief saldo. De inspanningen van de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten lijkt dus zijn vruchten af te werpen.

De tekorten blijven groot

Daarmee zijn we echter nog niet uit de problemen. De tekorten op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn blijven groot. Zo blijkt onder meer uit de nieuwe arbeidsmarktprognoses van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Daaruit blijkt dat de personele krapte in de sector zorg en welzijn in de komende vijf jaar aanhoudt. Overigens ook in het onderwijs, de techniek en de ICT. De tekorten in onze sector worden vooral veroorzaakt door de vergrijzing. Enerzijds de vergrijzing van het personeelsbestand; in komende jaren zullen veel oudere werknemers stoppen met werken. Anderzijds zorgt de vergrijzing van de bevolking ervoor dat de zorgbehoefte blijft toenemen. Daarmee neemt de vraag naar personeel toe. Hierdoor is de zorgsector de sector waar de meeste nieuwe banen zullen ontstaan.

Kansloos zonder innovatie

Uit de diverse rapportages blijkt een simpel feit; in komende jaren zullen er te weinig nieuwe mensen beschikbaar zijn om aan de vraag van de arbeidsmarkt te voldoen. Personele tekorten zijn een feit. Dat onderstreept nog een keer het belang van het zoeken naar andere oplossingen.
Daarmee zeg ik natuurlijk niets nieuws. En dat doe ik ook niet als ik zeg dat een groot deel van de oplossing zit in technologische en sociale innovatie. Daarvoor is de laatste tijd gelukkig ook veel aandacht.

Meer weten over innovatie?

Wat ik wel opmerkelijk vind is dat ik veel van mensen niet weten wat er allemaal op dit vlak gebeurt. Ze missen overzicht en weten niet waar ze informatie kunnen vinden. Terwijl er véél te vinden is. Dus hierbij wat handige links voor de dolenden en zoekenden:

Zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. Maar het is mooi geweest voor nu. In komende blogs komt technologie ongetwijfeld weer voorbij!