09 juli 2019 - Martin van Berloo

Vacatures zorg en welzijn blijven op recordhoogte!

In eerdere blogs schreef ik over de stormachtige ontwikkeling van het aantal vacatures in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. In afgelopen jaren werd er record op record gevestigd, oplopend tot meer dan 1600 vacatures in 2018. En zoals eerder aangekondigd is het aantal vacatures in 2019 blijven groeien.

Ontwikkeling afgelopen jaren

In juni 2015 telden we 500 openstaande vacatures, afgelopen maand was dat opgelopen tot 1755. In percentages uitgedrukt is dat een stijging van maar liefst 250% in vier jaar. In juni 2018 telden we 1332 vacatures, de stijging in afgelopen jaar bedraagt daarmee 31,7%.

vacatures brabantzorg.net 2015 2018

Ontwikkeling eerste helft 2019

Eind juni telden we dus 1755 vacatures op de vacaturebank van BrabantZorg.Net, de site waar de bij ons aangesloten organisaties hun vacatures plaatsen. Het werkelijke aantal vacatures in de provincie is nog groter. Op één vacature kunnen immers meerdere werknemers aangenomen worden en ook organisaties die niet bij Transvorm zijn aangesloten hebben uiteraard vacatures. Overigens betreffen het de aantallen op ons vaste telmoment. Sinds april zien we op andere momenten nog hogere cijfers met pieken tot ongeveer 1850 openstaande vacatures.

Wat wel opvalt is dat het aantal vacatures in het afgelopen half jaar minder hard is gegroeid dan in voorgaande jaren. In de periode februari – juni 2019 groeide het aantal vacatures met 4% terwijl de groei in dezelfde periode van 2018 nog 14% bedroeg. De afvlakking van de groei is geen grote verrassing, dit zagen we in het vorige jaar al aankomen. Het zou mij niet verbazen als we (voorlopig?) de grootste piek hebben we gehad en we dit jaar rond de 1700 vacatures blijven schommelen of nog wat ‘terugzakken’ naar 1600.

Desondanks blijft het aantal vacatures indrukwekkend én problematisch. De personele tekorten staan inmiddels alweer een paar jaar op de agenda. Ondanks allerlei acties zijn ze nog lang niet opgelost, zo blijkt ook uit de recente berichtgeving over de knelpunten in de komende vakantieperiode.

Beetje inzoomen?

Naast de algemene ontwikkeling van het aantal vacatures is het ook interessant om wat meer gedetailleerd te kijken. Bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van vacatures voor een bepaalde functie en naar de sterkste stijgers.

Vacatures verzorgende

Verzorgenden zijn van oudsher, en onbetwist, het meest gevraagd, zowel absoluut als relatief. In juni 2019 telden we ruim 500 vacatures voor deze functie, tegenover iets minder dan 400 in juni 2018, een groei van 27% in het afgelopen jaar. In vergelijking met juni 2015 zien we een groei van 192%. 

Het aandeel van de vacature verzorgende op het totaal bedroeg 28% in 2019 ten opzichte van 34% in 2015. Het aandeel is dus iets afgenomen, maar het is nog steeds en veruit de meest gevraagde vacature.

Vacatures mbo-verpleegkunde

Op nummer 2 van het lijstje meest gevraagde vacature prijkt de mbo-verpleegkunde. Ook al jarenlang vaste prik op deze positie. Met een totaal van 280 openstaande vacatures in juni 2019 is het aantal wel beduidend lager dan van de vacature verzorgende. Het aantal vacatures is met 32% gestegen ten opzichte van vorig jaar en maar liefst met 283% ten opzichte van 2015. De groei van deze vacature is dus aanmerkelijk hoger dan de groei van de vacature verzorgende.

Vacature hbo-verpleegkunde

Op nummer 3 van de lijst staat in juni 2019 de vacature hbo-verpleegkunde. Deze plek is al jarenlang toebedeeld aan deze vacature maar staat inmiddels zwaar onder druk. Deze vacature is sinds 2015 met 83% gegroeid, een veel minder sterke groei dan vacatures voor andere functies. Zo zagen we in de maanden maart en april een hoger aantal vacatures voor facilitair/huishoudelijk personeel dan voor hbo-verpleegkunde. Het aandeel van de vacature hbo-verpleegkunde in het totaal is dan ook sterk gedaald. Van 13% in juni 2015 naar 7% in juni 2019.

De sterkste stijgers

Zoals uit voorgaande blijkt is het aantal vacatures facilitair/huishoudelijk sterk gestegen. Van 21 openstaande vacatures in juni 2015 naar 110 in 2019, een stijging van 423%. Ook de vacature helpende kende een spectaculaire stijging. In juni 2015 waren er maar 8 vacatures voor deze functie. Velen dachten dat deze functie met de transities in de zorg zou verdwijnen maar niets is minder waar. Na een zware inzinking zit het aantal vacatures sterk in de lift. Van minder dan 10 vacatures in juni 2015 naar bijna 100 vacatures in juni 2019, een groei van ruim 1000%

Ook sterke sociaal-pedagogische groei

Tenslotte is de groei van het aantal vacatures binnen de sociaal-pedagogische functies opvallend. Op zowel mbo-niveau 3 als mbo-niveau 4 steeg het aantal vacatures met ongeveer 500% sinds 2015. Voor beide niveaus telden we 65 openstaande vacatures in 2019. Voor het hbo-niveau sociaal-pedagogisch telden we 50 openstaande vacatures maar de relatieve groei is hierbij groot. We zien namelijk een groei van 900% t.o.v. 2015. Toen telden we slechts 5 openstaande vacatures voor deze vacature.