25 april 2019 - Esther Spooren

Zij-instroomtrajecten meer dan welkom

‘Maar ben ik dan niet te oud om nog met een opleiding te beginnen?’ Ik val bijna van mijn stoel van verbazing. Voor me zit een man die midden twintig is. Ik verzeker hem dat hij echt tot de jongere categorie zij-instromers behoort die het Ik Zorg. Contactpunt bezoeken.

Op 1 november 2018 is de (landelijke) Ik Zorg. campagne gestart. We openden tegelijkertijd het Ik Zorg. Contactpunt in het Microlab in Eindhoven. Samen met een afvaardiging van werkgevers uit de regio Eindhoven / de Kempen voeren we adviesgesprekken met mensen die zich oriënteren op een baan of opleiding in zorg en welzijn. Na het advies zetten geïnteresseerden een volgende stap in hun oriëntatie of kunnen solliciteren ze op een baan of opleidingsplaats. 

Roer om

De meerderheid van de mensen die voor een adviesgesprek naar het Ik Zorg. Contactpunt komen, zijn tussen de 35 en 55 jaar. Het zijn vaak mensen die na een carrière in een andere sector (en dat kan echt elke sector zijn) besluiten dat het roer om moet. Dat ze nu echt iets willen betekenen voor mensen. Velen hebben stiekem altijd al geweten dat ze in de zorg wilden werken, maar hebben om allerlei redenen toch voor een ander vak gekozen. 

Sommigen zijn na een reorganisatie of ontslag zonder werk komen zitten en zien dat als een keerpunt. Anderen zijn nog aan het werk, maar oriënteren zich vast op een volgende stap in hun loopbaan omdat hun huidige baan geen voldoening meer geeft.

Even slikken

Allemaal willen ze nu eindelijk hun hart volgen. Maar meestal betekent dat een omscholing. En als de BBL-opleidingen ter sprake komen, moet menigeen slikken. En dan met name om de duur van de opleiding en het bijbehorende salaris. De een heeft het er wel voor over om met (een stuk) minder inkomen rond te komen en om een aantal jaren flink wat tijd te investeren. Maar er is ook een grote groep mensen bij wie het simpelweg niet mogelijk is om dit te overbruggen.

Zij-instroomtrajecten

Gelukkig zijn er steeds meer organisaties die zogenaamde zij-instroomtrajecten bieden. Vaak zijn het kortere trajecten tegen een hoger salaris dan het reguliere leerlingsalaris. En dat is heel erg welkom! 

In de praktijk blijkt dat de arbeidsvoorwaarden voor deze trajecten per organisatie verschillen. En ook de instroomeisen zijn bij de één hoger dan bij de ander. Maar wat is het fijn dat we ook de mensen met meer levenservaring, maar zonder zorgervaring, kansen kunnen bieden in de zorg.

Ik hoop dat er de komende tijd meer van dit soort initiatieven ontstaan, zodat er uiteindelijk voor iedereen die bewust de keuze maakt om in zorg en welzijn te gaan werken, een geschikte plek gecreëerd kan worden binnen de sector. Voor jong én oud!