14 november 2012 - Gast

De marktwerking kan de pot op!

Concrete gebeurtenissen en de geschiedenis

Grote veranderingen in de geschiedenis beginnen meestal met een concrete gebeurtenis. Maarten Luther gaf in 1517 de aanzet tot de reformatie door 95 stellingen op de deur van de kerk van Wittenberg te timmeren en de moord op aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk (1914) markeerde het begin van de eerste wereldoorlog. In dit soort situaties hangen de veranderingen al in de lucht, maar is er een aanleiding nodig om de ontwikkeling in gang te zetten.

Historici zien vaak achteraf pas scherp welke concrete gebeurtenis de aanzet tot de keten voor verandering vormde. Ook in ons polderlandje is dat het geval. In 1982 betekende het akkoord van Wassenaar het begin van een langdurige periode van loonmatiging en in 1993 gaf Minister Bert de Vries de aanzet voor hervorming van de WAO door alle partijen bij elkaar op te sluiten en overvloedig te voorzien met eten van de afhaalchinees. Dat akkoord is de geschiedenis in gegaan als het bami-akkoord.

De zorg in Nederland behoort tot de beste in de wereld

‘De agenda voor de zorg’ zou ook wel eens het begin kunnen vormen een lange periode van verandering in de zorg. Het was bijna aandoenlijk de 13 voormannen en één voorvrouw (!) van alle belangrijke partijen in de zorg eensgezind op een rijtje te zien zitten in perscentrum Nieuwpoort. Onder leiding van de onafhankelijk voorzitter en nieuwe staatssecretaris van het Ministerie van VWS Martin van Rijn hadden ze in recordtempo de agenda in elkaar gezet.

In negen thema’s wordt een integraal pakket aan voorstellen gedaan die de belangen van de afzonderlijke sectoren overstijgen en de gezamenlijke ambities voor de komende jaren neerzetten. Door de handen ineen te slaan willen de initiatiefnemers de uitgaven beheersen en de grote kwantitatieve en kwalitatieve arbeidstekorten in de zorg in de toekomst bestrijden. Het is ze duidelijk menens. De zorg in Nederland behoort tot de beste in de wereld en dat moet zo blijven ook.

Samenwerking

Opvallend genoeg komt in de Agenda het woord marktwerking niet voor. Toch zijn de teksten op dit punt zo helder als glas. Elke alinea staat bol van de noodzaak tot meer samenwerking en overleg. Samenwerking met de politiek, samenwerking met (gemeentelijke) overheid, maar vooral ook onderlinge samenwerking van alle partijen in de zorg is hard nodig. Misschien dat daarmee de echte omslag wordt gemarkeerd. De zorg slaat de handen ineen. De marktwerking kan de pot op!

Deze column verscheen in Invorm nr 3 Jaargang 2012, november