20 november 2013 - Gast

Zelfbewust en strijdvaardig!

Andere tijden

Het is lang geleden en soms voelt het als een jeugdzonde, maar ik kom toch maar uit de kast… in mijn vroegste jeugdjaren heb ik bij de vakbeweging gewerkt. Het was eind jaren 70, begin jaren 80 en het waren andere tijden. De vakbeweging kon nog bogen op een breed draagvlak. Met regelmaat stroomde het Malieveld vol met 150.000 demonstranten om een of andere eis kracht bij te zetten. Ook toen al ging het vaak ergens tégen maar soms ook nog wel eens ergens vóór.

Vakbondsbestuurders zoals Arie Groenveld en Herman Bode (‘willen we naar de Dam, dan gaan we naar de Dam’) vormden de gestaalde kaders en gingen voor in de strijd. Het waren tijden waar Lilian Marijnissen alleen nog maar van kan dromen. Na die vakbondsperiode heeft mijn loopbaan al snel een andere wending genomen en ben ik in het werkgevers’kamp’ terechtgekomen. Maar ontegenzeggelijk heeft die periode mij ook gevormd en gemaakt tot de persoon die ik nu ben.

Een prachtige sector

Dat komt misschien nog wel het sterkst tot uiting in de wijze waarop ik nu tegen de vele publicaties aankijk die over de zorg gaan. Door de bezuinigingen en stelselwijzigingen is er sprake van een vrijwel dagelijkse stroom aan slecht nieuws met reorganisaties en ontslagen, verzorgingstehuizen die moeten worden gesloten en eigen bijdragen die omhoog gaan. Voor een deel zijn die publicaties onvermijdelijk en misschien zelfs ook wel nodig. De zorgsector zit midden in een transitie en ook het brede publiek zal mee moeten veranderen. Maar toch verzet het kleine beetje vakbondshart wat nog in me zit zich tegen het defensief waar we als sector in gedrongen worden.

Hierdoor komt totaal niet meer voor het voetlicht dat binnen de sector hard wordt gewerkt om vorm en inhoud te geven aan zorg en welzijn nieuwe stijl… dat tijdens de verbouwing het werk gewoon doorgaat… dat de sector zorg en welzijn nu en in de toekomst een prachtige sector is om in te werken, voor professionals én vrijwilligers. Het wordt tijd dat de sector een tegenoffensief in gang zet. Daarvoor hoeven we echt niet naar het Malieveld. Belangrijk is dat de sector laat zien dat zij gezamenlijk (en samen met andere partijen) werkt aan de toekomst van de zorg en daartoe initiatieven neemt. En daar uitdrukkelijk ook de aandacht voor vraagt. 

Strijdvaardig

Ik kom ook wel eens bestuurders tegen die zeggen: “als je geschoren wordt moet je stil zitten”. Ook daarin zit een kern van waarheid. Maar ik zou zeggen dat de sector lang genoeg heeft stil gezeten en zich van een andere kant moeten laten zien. Zelfbewust en strijdvaardig!

Deze column verscheen in Invorm nr 3 Jaargang 2013, november