28 mei 2018 - Suzanne van den Borne

Hoogopgeleid zijn is 'hot'

Wie is nooit toegesproken met de zin: ‘Joh, probeer het gewoon! Een stapje terug kan altijd nog...’? In de huidige maatschappij lijkt het vanzelfsprekend om altijd net wat hoger in te steken of een stapje extra te zetten als het gaat om opleiding en scholing. Hoogopgeleid zijn – als ik het zo al mag noemen – is hot. 

Reden voor uitval

Tijdens gesprekken met onderwijsinstellingen kwam ik erachter dat deze maatschappelijke ontwikkeling een reden is voor uitval van studenten. En dus heeft het effect op het studierendement van een bepaalde (zorg- of welzijns-) opleiding. Of het nu ouders, kennissen, vrienden, sociale media of andere maatschappelijke invloeden zijn die leerlingen naar een hoger niveau proberen te ‘duwen’: soms is de rek er simpelweg uit.

Niet alle niveau 2’ers kunnen niveau 3 of 4 aan, niet alle niveau 4’ers kunnen een hbo-opleiding aan (wellicht ook door de toenemende academisering van het hbo-onderwijs) en niet alle hbo’ers hebben de capaciteit om een academische opleiding af te ronden. Wanneer zij toch de druk voelen dit wel te moeten kunnen, kan dit vervolgens leiden tot uitval – en vaak ook nog eens veel stress. Mensen verschillen nu eenmaal: niet alle praktisch geschoolden zijn goed in het bestuderen van theorieën, maar andersom zijn ook niet alle academisch geschoolden per se goed in de praktijk.

Geen gunstige ontwikkeling

Dat leerlingen uitvallen vanwege deze veranderende maatschappij is geen gunstige ontwikkeling gezien de krappe arbeidsmarkt in zorg en welzijn. We willen tenslotte toch dat afgestudeerde zorg- en welzijnsstudenten zo snel mogelijk de arbeidsmarkt betreden en niet uitvallen gedurende de opleiding. Maar tegelijkertijd zijn zulke grote maatschappelijke bewegingen ook nauwelijks te beïnvloeden. Hoe maken we leerlingen wijs dat het niet nodig is een hogere opleiding te genieten omdat iedereen dat doet, of omdat dat de ‘normale gang van zake’ is?

Ambitieus zijn mag!

Dat wil niet zeggen dat leerlingen niet ambitieus mogen zijn: ambities bestaan op allerlei vlakken en beperken zich niet slechts tot het behalen van een bepaald opleidingsniveau. Ook wil bovenstaande niet zeggen dat leerlingen niet mogen doorstuderen op een hoger niveau. Er zijn immers ook nog altijd studenten die te laag inzetten, zich in een rap tempo ontwikkelen en vanuit een intrinsieke motivatie echt een hoger niveau willen behalen. Dat mogen ze dan ook zeker doen.

Het is uiteindelijk de taak van onderwijsinstellingen om een realistisch advies te geven aan leerlingen en passend onderwijs te bieden zodat iedere leerling een goed individueel resultaat behaalt, op welk niveau dan ook. Op deze manier behaalt de onderwijsinstelling tegelijkertijd een optimaal studierendement.