10 december 2018 - Judith van Dongen

Studenten werken aan dé oplossing voor zorg en welzijn

Een meterslange maquette die het sollicitatieproces van medewerkers uitbeeldt. Een filmpje met een praktische invulling van gedeeld werkgeverschap. Grote rode borden met prikkelende stellingen waarmee we leren omdenken. Een poster met de kaart van Noord-Brabant en Lego-poppetjes om de mobiliteit van medewerkers te simuleren.

Dit is zomaar een greep uit de originele presentatievormen die studenten van Avans Hogeschool gebruikten om hun ideeën voor de ideale arbeidsrelatie en arbeidsorganisatie in zorg en welzijn in 2030 te pitchen.

Oftewel: hun ideeën over sociale innovatie. Transvorm definieert sociale innovatie als een vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties die verbeterde prestaties van de organisatie en ontplooiing van talenten beoogt.

Sociale innovatie: onvermijdelijk

Transvorm vroeg 28 studenten van de minor innovatie en ondernemerschap  – met verschillende studieachtergronden – om mee te denken over sociale innovatie en anders werken in zorg en welzijn in 2030. Voor een toekomstbestendige sector is het namelijk belangrijk om innovatieve manieren van werken en de organisatie van werk te ontwikkelen. De zorgvraag verandert, grenzen vervagen tussen branches en organisaties, verwachtingen van werkgevers, werknemers, patiënten, cliënten en hun familie ontwikkelen zich.

Deze ontwikkelingen zorgen voor diverse uitdagingen op het gebied van arbeidsmarkt- en HRM-beleid. Zo zijn er onvoldoende geschikte werknemers om zorg te verlenen en is er sprake van gezondheidsproblemen bij medewerkers en mantelzorgers vanwege werkdruk en onzekerheid. Ook is het niet reëel om te denken dat we in de toekomst de zorg op dezelfde manier kunnen blijven organiseren; daarvoor groeit de zorgvraag te hard en stijgen de kosten te snel. Dit onderstreept het belang van sociale innovatie.

Aansprekende ideeën

Op diverse vlakken werkt Transvorm aan dit thema. Zo publiceren we onderzoek naar scenario’s over werken in zorg en welzijn in 2030 op arbeidsmarktinbeeld.nl. Hierbij aansluitend zijn de Avans-studenten met in groepen aan de slag gegaan met sociale innovatie. Zij hadden slechts vier weken de tijd om hun idee uit te werken. Op 10 december presenteerde zij de resultaten. Wat heeft dit een hoop creativiteit, energie en aansprekende ideeën opgeleverd!

Er volgt nog een uitgebreidere inhoudelijke terugkoppeling, maar hierbij alvast een greep uit de ideeën voor werken in zorg en welzijn in 2030:

  • Potentiële medewerkers op afstand laten meelopen met behulp van virtual reality-brillen, als onderdeel van het oriëntatieproces.
  • Maatwerk arbeidsovereenkomsten ontwikkelen waarin kwaliteiten van medewerkers centraal staan, in plaats van het takenpakket dat bij een functie hoort.
  • Zorgverleners worden zelfstandigen, die via een digitaal platform in verbinding staan met elkaar en met cliënten.
  • Werving niet via vacatures die werkgevers plaatsen op een vacaturesite, maar via profielen die werknemers opstellen.
  • Gedeeld werkgeverschap, zodat personeel efficiënter, flexibeler en meer op maat voor zowel werkgever als werknemer kan worden ingezet.

Zit hier DE oplossing voor zorg en welzijn tussen?  

Meedenken

We gaan graag het gesprek aan met anderen die samen met ons willen werken aan sociale innovatie in zorg en welzijn. Meedenken over dit thema? Neem contact met ons op via j.vdongen@transvorm.org.