Home » Activiteiten » Bijeenkomsten » Activiteit

Workshop 'Caseload van verzuim en activering in beeld gebracht'

Beschrijving

Verzuim brengt veel werk met zich mee. Hoeveel capaciteit vraagt dat van leidinggevenden, casemanagers, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en medewerkers? Om daar meer inzicht in te krijgen is er een hulpmiddel ontwikkeld: de caseloadberekening.

Tijdens de workshop leren de deelnemers om het gehele verzuimproces als een proces van 728 stapjes te zien (104 weken maal 7 dagen) waarin er activiteiten worden verricht door diverse actoren. Welke processtappen worden uitgevoerd hangt af van het verzuimprotocol van de organisatie.

De activiteiten worden uitgevoerd door een of meerdere actoren. Per actor kunt u vastleggen bij welke processtappen hij/zij betrokken is en hoeveel tijd (minuten) dat gemiddeld in beslag neemt. Daarmee ontstaat een beeld van de benodigde capaciteit van die actor gedurende een jaar en wordt inzichtelijk waar de kosten van verzuimbegeleiding worden gegenereerd.

Over de spreker

Herman Evers ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen, inrichten en borgen van een Eigen Regiemodel op het gebied van verzuim, re-integratie, inzetbaarheid en preventie. Hij deelt zijn inzichten over nieuwe manieren van organiseren.

Deelnemers
Deze workshop is bedoeld voor functionarissen die zich bezighouden met het terugdringen van verzuim. Niveau II: middengroep
Tijdstip
09:30 tot 13:30
Kosten
Deze workshop is gratis voor medewerkers van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 4: Duurzame inzetbaarheid. U kunt deelname aan de bijeenkomst kosteloos annuleren tot 2 werkdagen vooraf. Bij ‘no show’ of annuleren na de gestelde termijn brengen wij 50 euro in rekening.
Adres
Transvorm
Spoorlaan 171
5038 CB, Tilburg
Informatie
Anneke van Dixhoorn

Meer weten?

Anneke van Dixhoorn
Supportteam Zorg & Welzijn
M 06 213 932 84
T 088 144 40 00

Aanmelden

Bijvoorbeeld: 1234AA