Home » Activiteiten » Bijeenkomsten » Activiteit

Transvorm Actueel: Succesvoller met instroom en behoud - best practices

Beschrijving

Tijdens deze editie van Transvorm Actueel komen we terug op de drie ideeën die na de Innovatiesessie tijdens Transvorm Actueel in oktober uitgewerkt worden. Daarnaast pitchen de drie uiteenlopende organisaties Vanderlande, De Leyhoeve en CINOP hun best practices op het gebied van verkleinen van uitstroom, behoud van personeel en vergroten van zij-instroom. 

Programma

  • 9.00 - 9.10 uur: Welkom & terugkoppeling drie ideeën na Innovatiesessie tijdens Transvorm Actueel in oktober.
  • 9.15 - 9.50 uur:  Jolanda van der Putten, manager Recruitment bij Vanderlande. Dit bedrijf werd vorig jaar als beste werkgever gekozen in de branche ‘productie en industrie’.  Vanderlande scoort hoog op organisatietrots, achter de doelstellingen staan, kansen krijgen om optimaal te presteren, ontvangen van waardering, organisatietevredenheid en tevredenheid over de werkzaamheden. De technieksector kampt ook met personeelstekorten. Jolanda vertelt hoe zij personeel binnen de organisatie behouden en uitstroom verminderen.
  • 9.50 - 10.25 uur: Renske Jetten is projectleider Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg bij Woonlandschap De Leyhoeve in Tilburg. Deze zorgorganisatie start komend voorjaar met een pilot waarbij Spaanse verpleegkundigen worden ingezet. De pilot is al 2 jaar in voorbereiding. Renske vertelt ook over ‘huiskamervaders en -moeders’: medewerkers zonder zorgachtergrond die werken in de huiskamer van de zorginstelling. 
  • 10.25 - 10.55 uur: Pauze
  • 10.55 - 11.55 uur: Dick-Jan de Rover, opleidingsfunctionaris van ASVZ en Geerjanne den Hartog en Matthieu Mes van CINOP Advies. CINOP is een adviesbureau op het gebied van onderwijskundige en opleidingskundige vraagstukken. Ze opereren op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt en rondom het thema leven lang leren. Bij vraagstukken rond (zij)instroom, doorstroom en uitstroom van personeel en bij duurzame inzetbaarheid wint het flexibel op maat en ánders scholen van personeel snel terrein. CINOP advies en ASVZ lichten hiervan twee praktijkvoorbeelden toe. Eén uit de gehandicaptenzorg over doorscholing van personeel naar een hoger niveau. Én een voorbeeld uit Twente, waar het ROC via een blended learning-aanpak aantrekkelijk volwassenenonderwijs op maat organiseert.

    CINOP licht vervolgens een eenvoudig kader toe voor het structureren van het denken en spreken over het organiseren van scholing op maat. Waar moet je aan denken? Welke keuzes wil je maken? Aan de hand daarvan gaan we in groepjes aan de slag. Er is dan ook ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en ‘onopgeloste zaken' waarmee je verder wilt.

Deelnemers
HR-managers en -medewerkers, opleidings- en beleidsadviseurs van bij Transvorm aangesloten organisaties. Neemt u een collega mee? Vul dan één aanmeldformulier per persoon in.
Tijdstip
09:00 tot 12:00
Kosten
De bijeenkomst is uitsluitend bedoeld en kosteloos voor bij Transvorm aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties. Commerciële partijen zijn uitgesloten van deelname. U kunt deelname aan de bijeenkomst kosteloos annuleren tot 2 werkdagen vooraf. Bij ‘no show’ of annuleren na de gestelde termijn brengen wij 50 euro in rekening.
Adres
Transvorm
Spoorlaan 171
5038 CB, Tilburg
Informatie
Neem contact op met Liesbeth Verstegen.

Meer weten?

Liesbeth Verstegen
Strategisch Adviseur/projectleider
M 06 506 042 86
T 088 144 40 00