Home » Activiteiten » Bijeenkomsten » Activiteit

Themabijeenkomst Casemanagers Verzuim

Beschrijving

De themabijeenkomst voor casemanagers verzuim staat in het teken van zelfsturing en verzuim.

Binnen veel zorgorganisaties speelt de transitie naar zelforganiserende teams. Verzuimtaken worden herverdeeld tussen teams, directie en HRM. Hoe loopt dit, wat werkt wel en wat juist niet? Welke invloed heeft deze ontwikkeling op uw rol als casemanager? 

Sprekers

Ida Verkampen van Archipel en Joris Nijpels van GGzE zijn beide casemanager in een organisatie die al geruime tijd met zelfsturing werkt. Ze delen hun ervaringen met de weerbarstige praktijk van zelfsturing en verzuim.

Na de praktijkverhalen volgt een presentatie van veranderkundige Marieke Wilke. Zij doet onderzoek naar de ervaringen en effecten van zelfsturing op verzuim en bezocht daarvoor een groot aantal zorg- en welzijnsorganisaties. Marieke is gepromoveerd op het werken in zelfsturende teams.

Wat komt er aan de orde?

  • Eerlijke ervaringsverhalen van organisaties die al langere tijd bezig zijn met zelfsturing.
  • Overwegingen over hoe om te gaan met verzuim bij zelforganiserende teams; hoe organiseer je het verzuim?
  • Wat kun en mag je van teamleden verwachten?
  • Mogelijke risico’s en aandachtspunten
  • Hoe geef je vorm aan de rol van casemanager?
  • (hernieuwde) netwerkcontacten met vakgenoten

Er is voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan, succes- en hoofdpijnverhalen te delen en de netwerkbanden aan te halen.

Inloop vanaf 12:45 uur.

Deelnemers
Casemanagers verzuim en schadelastbeheersing, P&O adviseurs die een rol hebben binnen dit thema
Tijdstip
13:00 tot 16:30
Kosten
Deze bijeenkomst is gratis voor medewerkers van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 4 - Duurzame inzetbaarheid. U kunt deelname aan de bijeenkomst kosteloos annuleren tot 2 werkdagen vooraf. Bij ‘no show’ of annuleren na de gestelde termijn brengen wij 50 euro in rekening.
Adres
Transvorm
Spoorlaan 171
5038CB, Tilburg
Informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Anneke van Dixhoorn.

Meer weten?

Anneke van Dixhoorn
Supportteam Zorg & Welzijn
M 06 213 932 84
T 088 144 40 00