Home » Activiteiten » Bijeenkomsten » Activiteit

Leergang 'Op weg naar een positieve inzetbaarheidscultuur'

Beschrijving

In de afgelopen jaren is een verschuiving merkbaar. Er is meer aandacht voor verzuim, maar ook inzetbaarheid en preventie zijn gespreksonderwerpen. De inzetbaarheidscultuur doet zijn intrede. Deze nieuwe ontwikkeling komt niet altijd overeen met de bestaande uitvoeringsprotocollen en beleidsstukken. Daarin wordt nog vaak voorbijgegaan aan de eigen regie van de medewerker. Herziening van het verzuimregelement is een eerste waardevolle en praktische stap om te groeien naar een inzetbaarheidscultuur. Het dwingt om kritisch te kijken naar de huidige cultuur en visie. Hoe is het nu geregeld? Hoe kijken de diverse betrokken partijen ernaar? Wilt u deze vragen kritisch benaderen, maar heeft u hierbij hulp nodig? Dan is het interessant om mee te doen met dit programma. 

Wat leert u?

Leer goed gebruikmaken van de maatwerkregeling. Maak een eigen beleid en visie op de aanpak van (verminderde) inzetbaarheid. Dat gaat verder dan het voldoen aan de Wet verbetering poortwachter en de Arbowet.

Als fundering ontvangt u voorbeeldprotocollen met duidelijke stappen voor leidinggevenden en werknemers, maar ook voor de bedrijfsarts. Tevens zal er vanuit de Lean-methode gekeken worden hoe u vanuit klantwaarde kunt werken en verspilling zo veel mogelijk kunt tegengaan. Hoe geeft u de werknemer zijn verantwoordelijkheid terug in het proces van het managen van zijn inzetbaarheid?

Vorm

Live en online: 3 live-bijeenkomsten, 2 online-bijeenkomsten

Data

3 september, 24 september (online), 11 oktober, 5 november (online) en 3 december

 

Deelnemers
Deze leergang is voor experts op het gebied van verzuim, activering en inzetbaarheid. Niveau III: experts
Tijdstip
09:30 tot 12:00
Kosten
Eigen bijdrage: €750,- excl. btw per deelnemer
Adres
Transvorm
Spoorlaan 171
5038 CB, Tilburg
Informatie
Anneke van Dixhoorn

Meer weten?

Anneke van Dixhoorn
Supportteam Zorg & Welzijn
M 06 213 932 84
T 088 144 40 00

Aanmelden

Bijvoorbeeld: 1234AA