Home » Activiteiten » Bijeenkomsten » Activiteit

Bijeenkomst leernetwerk SPP, incl. workshop 'SPP kan het niet alleen'

Beschrijving

Strategische personeelsplanning zorgt ervoor dat uw organisatie in de toekomst voldoende gekwalificeerde medewerkers heeft/houdt om haar doelstellingen te realiseren. Het leernetwerk Strategische Personeelsplanning (SPP) is in 2014 opgericht met als doel:

  • het begeleiden van deelnemers van de leergang SPP na afronding van de leergang.
  • zorgen dat SPP binnen organisaties wordt opgepakt en onder de aandacht blijft.
  • het vergroten van expertise over SPP door uitwisselen van kennis, ervaringen en nieuwe expertise.

Kennis en ervaringen van het leernetwerk kunnen worden gedeeld via de kennissite SPP. Daarnaast vindt er jaarlijks een bijeenkomst plaats. Kennis delen en netwerken staan tijdens deze bijeenkomst centraal. Daarnaast staat er een workshop of kennissessie op het programma. Dit jaar is dat de workshop ‘SPP kan het niet alleen’.

Workshop 

Veel organisaties steken energie in het rapporteren over Strategische Personeel Planning. Er wordt informatie verzameld binnen en buiten de organisatie. Uiteindelijk levert dit veel nieuwe  inzichten op. Maar wat gebeurt hiermee? Welke acties vloeien hieruit voort? Hoe wordt er aan gewerkt om de doelen te realiseren? Jeroen Mattheijer neemt u mee in deze vragen.

Het SPP rapport vervult hier een belangrijke rol in. Maar er is meer nodig. Wat vraagt dit van de organisatie, de managers en medewerkers? Hoe houd je inzicht in de voortgang? Welke hulpmiddelen worden hierbij gebruikt?

Deze middag wisselen we ervaringen uit van ‘best’ en  ‘bad practices’. We ontdekken wat obstakels zijn en wat succesfactoren. Om de workshop effectief te laten verlopen, ontvangt u vooraf een huiswerkopdracht. Daarmee achterhalen we wat organisaties precies nodig hebben op het gebied van SPP.

Programma

13.00 – 13.15u : welkom, toelichting programma 

13.15 – 14.30u: korte workshop ‘SPP kan het niet alleen’, door Jeroen Mattheijer

14.30 – 14.45u: pauze

14.45 – 15.30u: delen van kennis en ervaringen en netwerken

15.30 – 16.00u: inventarisatie van wensen voor het SPP-programma voor 2019

Deelnemers
Medewerkers die zich bezighouden met het thema Strategische Personeelsplanning (SPP), van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 3: Strategisch arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid.
Tijdstip
13:00 tot 16:00
Kosten
Deze bijeenkomst is gratis voor medewerkers van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 3: Strategisch arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid. U kunt deelname aan de bijeenkomst kosteloos annuleren tot 2 werkdagen vooraf. Bij ‘no show’ of annuleren na de gestelde termijn brengen wij 50 euro in rekening.
Adres
Transvorm
Spoorlaan 171
5038 CB, Tilburg
Informatie
Monique Kuipers

Meer weten?

Monique Kuipers
Strategisch Adviseur/projectleider
M 06 868 228 87
T 088 144 40 00

Aanmelden

Bijvoorbeeld: 1234AA