Home » Activiteiten » Bijeenkomsten » Activiteit

Bijeenkomst leernetwerk SPP, incl. korte masterclass 'Commitment creëren'

Beschrijving

Het leernetwerk Strategische Personeelsplanning is in 2014 opgericht met als doelstellingen:

  • Begeleiden van deelnemers aan de leergang SPP, na afronding van de leergang, bij het zelfstandig uitrollen van SPP binnen de eigen organisatie. Ook andere medewerkers die zich actief bezig houden met het thema SPP zijn van harte welkom!
  • Zorgen dat SPP binnen organisaties een continu proces blijft.
  • Vergroten van expertise over SPP door uitwisselen en inbrengen van kennis, ervaringen en nieuwe expertise.

Naast de mogelijkheid tot het delen van kennis en ervaringen via de kennissite SPP, is er jaarlijks een fysieke bijeenkomst met een workshop of kennissessie over een relevant thema, ervaringen van organisaties die aan de slag zijn met SPP en ruimte voor netwerken.

Programma

  • 13.15 – 15.15 uur Korte masterclass ‘Commitment creëren’ door Hanneke Moonen

Hoe kan het dat sommige SPP-trajecten bruisen van energie, deelnemers er zin in hebben en er veel vruchtbare resultaten uitkomen? En andere SPP-trajecten taai, moeizaam en stroperig verlopen en weinig opleveren, behalve veel weerstand? Wat maakt nou het verschil? Hanneke gaat tijdens deze masterclass in op één aspect dat hierbij van groot belang is: commitment bij de mensen die het gaan doen! Dit is misschien nog wel extra belangrijk in een zorgsetting waar tijd vaak schaars is, de waan van de dag veel aandacht vraagt en zaken soms best lastig voor elkaar te krijgen zijn. Deze masterclass geeft je in korte tijd heel gerichte handvatten hoe je dat eigenaarschap in de praktijk voor elkaar krijgt. We gaan op een interactieve manier aan de slag met de bouwstenen voor commitment.

  • 15.30 – 16.30 uur Delen van kennis en ervaringen en netwerken

Extra: toolbox 

Na afloop van deze bijeenkomst krijgen deelnemers toegang tot de digitale toolbox van Hanneke, met daarbij een korte uitleg van de diverse instrumenten die je kunt inzetten voor SPP binnen je organisatie.

Deelnemers
Medewerkers die zich bezig houden met het thema Strategische Personeelsplanning (SPP), van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 3: Strategisch arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid.
Tijdstip
13:00 tot 16:30
Kosten
Deze masterclass is gratis voor medewerkers van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 3: Strategisch arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid. U kunt deelname aan de bijeenkomst kosteloos annuleren tot 2 werkdagen vooraf. Bij ‘no show’ of annuleren na de gestelde termijn brengen wij 50 euro in rekening.
Adres
Transvorm
Spoorlaan 171
5038 CB, Tilburg
Informatie
Neem contact op met Monique Kuipers.

Meer weten?

Monique Kuipers
Strategisch Adviseur/projectleider
M 06 868 228 87
T 088 144 40 00