Home » Activiteiten » Bijeenkomsten » Activiteit

Bijeenkomst Kennisnetwerk Toekomst in opleiden: 'Anders leren, anders begeleiden'

Beschrijving

Een netwerk kan veel voor u betekenen. Samen met collega's uit het vak bedenkt u makkelijker nieuwe oplossingen. Twee keer per jaar organiseert Transvorm een Brabantbrede bijeenkomst, steeds gericht op een specifiek HRD-thema. De data van samenkomst in 2018 zijn 26 februari en 2 oktober 2018. Deze bijeenkomsten hebben elk een eigen thema en zijn ook afzonderlijk van elkaar te volgen.

De bijeenkomst op 2 oktober heeft als thema 'Anders leren, anders begeleiden'. Oftewel: het begeleiden van verschillende generaties studenten in een nieuwe leercultuur. 
Het maatwerkleren – met de nadruk op leren in de praktijk – neemt een behoorlijke vlucht. Maar wat betekent dit voor de begeleiding? Bovendien moet bij de begeleiding rekening worden gehouden met de verschillende generaties studenten die in een organisatie leren en werken. 

Programma

Vanuit het project SwitchZ delen een coach van bureau G&D, een leermeester/werkbegeleider en een student hun visie, ideeën en ervaringen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Hoe is SwitchZ gestart? Wat was de visie, welke ideeën lagen eraan ten grondslag en welke inspiratiebronnen zijn gebruikt?
  • Welke doelgroepen kent SwitchZ en wat zijn hun kenmerken? 
  • Hoe worden het curriculum en de begeleiding vormgegeven?
  • Wat zijn de ervaringen van een werkbegeleider? En van een student? 
  • Gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen/ideeën
Deelnemers
Deelnemers van de kennisnetwerken Toekomst in opleiden en andere HRD-professionals
Tijdstip
09:30 tot 12:00
Kosten
Deze bijeenkomst is gratis voor medewerkers van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 3: Strategisch HRM en HRD.
Adres
Transvorm
Spoorlaan 171
5038 CB, Tilburg
Informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Sanne Schoolmeesters of Monique Kuipers

Meer weten?

Sanne Schoolmeesters
Strategisch Adviseur/projectleider
M 06 868 166 88
T 088 144 40 00
Monique Kuipers
Strategisch Adviseur/projectleider
M 06 868 228 87
T 088 144 40 00