Home » Activiteiten » Bijeenkomsten » Activiteit

Basistraining Creëren van draagvlak beleid Duurzame Inzetbaarheid

Beschrijving

De training maakt gebruik van de 7 stappenmethodiek die ontwikkeld is om organisaties te helpen bij het opzetten van succesvol beleid rondom duurzame inzetbaarheid. Binnen de training wordt theorie gekoppeld aan een praktische toepassing van hulpmiddelen die horen bij de 7 stappen. Enkele hulpmiddelen zijn: quickscans, opstellen startnotitie, rollenspellen sleutelfiguren, stake holder analyse, inzet van vragenlijsten enz. Om de link naar de praktijk te leggen, gebruiken we de casus Zorgplus: een fictieve organisatie die is ontstaan uit praktijkervaringen binnen meerdere zorginstellingen.

De training vindt verspreid over twee dagen plaats. De tweede dag is op donderdag 18 januari 2018.

Ervaringen van eerdere deelnemers

“De training en het contact met vakgenoten hebben opgeleverd dat Duurzame Inzetbaarheid als onderwerp nu op tafel ligt in onze organisatie. We hebben een start gemaakt.”
Renate de Jaeger, P&O-adviseur, Stichting Thebe West Brabant

“De basistraining Duurzame Inzetbaarheid gaf mij een methode om een beleidsvoorbereidende notitie te maken en er mee aan de slag te gaan. Ik werd vooral enthousiast om me verder te verdiepen in het thema duurzame inzetbaarheid door de nieuwe inzichten, hulpmiddelen en werkvormen. Daarnaast heb ik mijn netwerk verder uitgebreid.” Emmy Verkooyen, personeelsadviseur Cello

"Goede training om overzicht en structuur te geven aan het onderwerp Duurzame Inzetbaarheid, wat anders te makkelijk vaag en abstract blijft. Praktisch, stapsgewijs ingestoken training met een bevlogen trainer. Aanrader!" Béathe van den Berghe, personeelsadviseur Thebe Thuiszorg West-Brabant bv / Thebe Wijkverpleging

Deelnemers
Managers en adviseurs HRM en beleidsmedewerkers van bij Transvorm aangesloten organisaties met Activiteitenpakket 4: Duurzame Inzetbaarheid.
Tijdstip
09:00 tot 16:30
Kosten
Geen.
Adres
Natuurmuseum Brabant
Spoorlaan 434
5038 CH, Tilburg
Informatie
Neem contact op met Michiel van den Heuvel.

Meer weten?

Michiel van den Heuvel
Strategisch Adviseur/projectleider
M 06 115 200 94
T 088 144 40 00