Publicaties

Verloop onder medewerkers in zorg en welzijn is een belangrijk thema. Met oplopende personeelstekorten is iedereen in de sector hard nodig. Avans, IZZ en Transvorm doen, ieder vanuit eigen perspectief en expertise, onderzoek naar de uitstroom en het behoud van medewerkers in zorg en welzijn.

Gezamenlijk

Door het combineren van onderzoeksresultaten en een hieruit volgende aanpak dringen we samen de uitstroom van zorgmedewerkers terug. In deze publicatie leggen we de verbinding tussen de (eerste) uitkomsten van de drie onderzoeken. En we geven inzicht in de vervolgstappen die we zien. Lees de gezamenlijke publicatie (pdf).

Avans

De zorg heeft te maken met een tekort aan hbo-verpleegkundigen. De aanwas van jonge verpleegkundigen is van groot belang om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven verlenen. Toch is de uitstroom van jonge verpleegkundigen (25 tot 35 jaar) uit de sector hoog. Deze uitstroom is ongeveer 11% per jaar in Nederland. De Brabantse regio’s hebben een iets lagere uitstroom van tussen de 8% en 9%.

Dit onderzoek heeft als doel inzichtelijk te maken wat de redenen van uitstroom zijn onder recent afgestudeerde hbo-verpleegkundigen in de zorgsector. Studenten op de hboverpleegkunde opleiding zijn ook meegenomen in het onderzoek omdat zij veel inzicht hebben met het werken in de sector vanuit de stages die zij lopen. Bekijk publicatie Avans (pdf).

IZZ

Hoe behoudt u jong zorgtalent? IZZ ziet dat het psychisch zorggebruik is toegenomen onder jongeren en dat de verloopintenties hoog zijn. Daarom heeft IZZ in 2020 specifiek onderzoek gedaan naar de gezondheid en welzijn van jongeren in de zorg. Ook hebben ze in vijf gespreksrondes gezocht naar een geschikte interventie om jonge zorgmedewerkers mentaal gezond te laten werken. Ga naar IZZ publicatie.

Transvorm

Transvorm doet sinds het voorjaar van 2019 een doorlopend uitstroomonderzoek. Samen met de andere regionale werkgeversverenigingen in zorg en welzijn willen we meer inzicht krijgen in de vertrekmotivatie en vertrekbestemming van vertrekkende medewerkers. Doordat deelnemende organisaties hun vertrekkende medewerkers nu allemaal dezelfde vragenlijst voorleggen, kunnen we voor het eerst diepgaand inzicht geven in vertrekkende medewerkers.

In de publicatie kijken we –tenzij anders vermeld- naar de uitkomsten van cliëntgebonden functies in de provincie Noord-Brabant die op eigen initiatief zijn vertrokken bij hun werkgever. De data zijn verzameld tussen april 2019 en augustus 2020. Lees uitstroom-onderzoek Transvorm.