Deelnemen

Mijn organisatie heeft de intentie om deel te nemen aan het actieprogramma. Daarom denkt mijn organisatie mee in het ontwikkelen van een gezamenlijk actieprogramma. 

De communicatie over het actieprogramma zal vooral via de opgegeven contactpersoon verlopen. Een definitieve handtekening en kick off voor de uitvoeringsfase van het actieprogramma volgt later (naar verwachting rond maart 2021). Bestuurders ontvangen daarvoor een uitnodiging.