Aansluiten bij Transvorm

Transvorm is het samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Bij Transvorm zijn een kleine 300 zorg- en welzijnsorganisaties aangesloten. Voor en met aangesloten organisaties werkt Transvorm aan een regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van arbeidsmarktbeleid, HRM-beleid, opleiden en imago. Alle aangesloten organisaties kunnen gebruikmaken van de kennis, tools en activiteiten die deel uitmaken van de basisaansluiting. Daarnaast kan een keuze gemaakt worden uit één of meerdere kennisdomeinen. 

Basisaansluiting en kennisdomeinen

Aangesloten organisaties

Aansluiten bij Transvorm? Bekijk welke Brabantse zorg- en welzijnsorganisaties u voor gingen.

Aansluitingseisen

  • In het primaire proces moet sprake zijn van een organisatie die zorg of ondersteuning op welzijn verleent. Dit blijkt onder andere uit het feit dat een aanzienlijk deel van de medewerkers sectorspecifiek is opgeleid.
  • De organisatie heeft relaties met andere bij Transvorm aangesloten organisaties en/of is onderdeel van een zorgnetwerk.
  • De organisatie hanteert een CAO uit de zorg- of welzijnssector en/of is voor de pensioenvoorziening aangesloten bij PFZW.
  • Een substantieel deel van de activiteiten vindt plaats in (één van de subregio’s van) de provincie Noord-Brabant.

Meer weten?

  • Vragen over welk(e) kennisdomein(en) uw organisatie afneemt? Bestuur en management zijn hiervan op de hoogte.
  • Heeft u vragen over of interesse in een aansluiting bij Transvorm? Neem dan contact op met de strategisch adviseur voor uw regio.
  • Is uw organisatie niet (grotendeels) werkzaam in Noord-Brabant, maar heeft u wel interesse in aansluiting bij een regionaal samenwerkingsverband van werkgevers? Bekijk de bij RegioPlus aangesloten organisaties in andere provincies.