Home » Aansluiten bij Transvorm

Transvorm is het samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Voor en met de aangesloten organisaties werkt Transvorm aan een regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van strategisch arbeidsmarktbeleid, HRM-beleid, opleiding en imago. 

Onze producten, diensten en activiteiten worden gebundeld in, naast de basisaansluiting, vier activiteitenpakketten. Lees hieronder meer over de pakketten of bekijk de product- en tarievenkaart voor 2019.

Basisaansluiting 

Activiteiten binnen de basisaansluiting bij Transvorm zijn o.a. arbeidsmarktrapportages zoals Arbeidsmarkt in Kaart en Onderwijs in Kaart, een continue toevoer van actuele informatie op onze kennissites, bijeenkomsten zoals Transvorm Actueel, ons magazine InVorm en het ondersteunen en faciliteren van (regionale) samenwerkingsverbanden en initiatieven.

Activiteitenpakket 1: Werving

Transvorm onderneemt voortdurend activiteiten om werving en instroom in de sector te verbeteren. We beheren vacaturewebsite BrabantZorg.Net, waarvandaan HBO+ en WO vacatures worden doorgeplaatst op landelijk vacatureportal Zorgtopbanen.nl. Transvorm organiseert en ondersteunt regelmatig imago- en wervingsacties, zoals de Week van Zorg en Welzijn. Ook organiseren we zelf regelmatig informatieve bijeenkomsten of delen we kennis binnen (besloten) communities gerelateerd aan werving.

Activiteitenpakket 2: Selectie, instroom, mobiliteit en loopbaanondersteuning 

In aanvulling op de wervingsactiviteiten uit pakket 1 levert Transvorm diensten en producten op het gebied van instroom, mobiliteit en loopbaanondersteuning. Het Transvorm Loopbaan Portal ondersteunt en stimuleert medewerkers in bewustwording en verantwoordelijkheid voor hun eigen loopbaan. Het Supportteam Zorg en Welzijn coördineert projecten als Sterk in je Werk, banenmarkten en de Sterk in je Werk-week en -activiteiten. Transvorm werkt mee aan een waarschuwingsregister voor het vertrouwd werven van nieuwe medewerkers. 

Activiteitenpakket 3: Strategisch HRM en HRD

Hoeveel (nieuwe) medewerkers heeft een zorgorganisatie nodig? Welke competenties moeten medewerkers hebben en hoe kunt u deze medewerkers opleiden? Transvorm ondersteunt en adviseert graag bij de opzet en uitvoering van strategische personeelsplanning (SPP) en strategische opleidingsplanning (SOP). Daarnaast organiseren en faciliteren we netwerken rondom het onderwerp aansluiting onderwijs met de praktijk. 

Activiteitenpakket 4: Duurzame inzetbaarheid 

Zorgmedewerkers staan middenin de enorme veranderingen waarmee Zorg en Welzijn ook de komende tijd nog te maken krijgt. Door die veranderingen én vergrijzing neemt de druk op zorgmedewerkers toe. Hoe blijven ze duurzaam inzetbaar? Transvorm ondersteunt bij het inrichten en uitvoeren van beleid. We organiseren, adviseren en faciliteren netwerken op het gebied van arbo, ergo en voorkoming van verzuim. 

Aangesloten organisaties

Is uw organisatie al aangesloten bij Transvorm? Bekijk welke Brabantse zorg- en welzijnsorganisaties u voor gingen.

Aansluitingseisen

  • In het primaire proces moet sprake zijn van een organisatie die zorg of ondersteuning op welzijn verleent. Dit blijkt onder andere uit het feit dat een aanzienlijk deel van de medewerkers sectorspecifiek is opgeleid.
  • De organisatie heeft relaties met andere bij Transvorm aangesloten organisaties en/of is onderdeel van een zorgnetwerk.
  • De organisatie hanteert een CAO uit de zorg- of welzijnssector en/of is voor de pensioenvoorziening aangesloten bij PFZW.
  • Een substantieel deel van de activiteiten vindt plaats in (één van de subregio’s van) de provincie Noord-Brabant.

Meer informatie?

  • Vragen over welk(e) pakket(ten) uw organisatie afneemt? Bestuurders en management zijn hiervan op de hoogte.
  • Heeft u vragen over of interesse in een aansluiting bij Transvorm? Neem dan contact op met de strategisch adviseur voor uw regio.
  • Is uw organisatie niet (grotendeels) werkzaam in Noord-Brabant, maar heeft u wel interesse in aansluiting bij een regionaal samenwerkingsverband van werkgevers? Bekijk de bij RegioPlus aangesloten organisaties in andere provincies.