TRANSVORM is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Voor en met aangesloten organisaties werkt Transvorm aan een regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van strategisch arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en opleiding.

Nieuws

21 februari 2017
  Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties in de VVT...
20 februari 2017
Vanuit de 14 regionale werkgeversorganisaties voor Zorg & Welzijn is het initiatief genomen om voor het voortgezet onderwijs sectoroverstijgend...
17 februari 2017
In samenwerking met Zorggroep Chronos, Huisartsenposten Oost-Brabant en het KW1-college ontwikkelde Transvorm een programma voor de toestroom van nieuwe...